การขาย CRM

Streamline your WiFi marketing sales process.

SALES CRM

Meet your new best friend

We’ve developed the ultimate WiFi marketing sales tool to help close more deals! Instantly create a splash page demo and campaign experience from a Facebook™ page, allow for minor customizations, then capture client details in your own Sales CRM.

Test Drive the Sales CRM Widget

Proudly Serving Brands Worldwide

พันธมิตรของเราได้ติดตั้งโซลูชัน MyWiFi ที่:

เริ่มต้นวันนี้, เปิดตัววันนี้!

ถึงเวลาที่จะเปิดตัวเองแพลตฟอร์มการตลาดทางสังคมของคุณเอง