นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราตระหนักดีว่าความเป็นส่วนตัวเป็นสิ่งสําคัญ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้กับการใช้งานแพลตฟอร์ม MyWiFi ("บริการ") <strong style="font-size: 15px;">MyWiFi (“MyWiFi”)</strong>. เราได้จัดทํานโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่ออธิบายลักษณะที่เรารวบรวม ใช้ เปิดเผย และจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริการ

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมและวิธีที่เราใช้

คําว่า "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ระบุได้ รวมถึงชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อคุณ:

  • ลงทะเบียนและใช้บริการ
  • ลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าวและการสื่อสารส่งเสริมการขายอื่น ๆ หรือ
  • ติดต่อเราด้วยความคิดเห็นคําถามหรือข้อร้องเรียน

บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย: คุณต้องมีอายุอย่างน้อย 13 ปี คุณอาจถูกขอให้ลงทะเบียนโดยการเชื่อมต่อโปรไฟล์โซเชียลมีเดียของคุณจากเว็บไซต์ของบุคคลที่สามต่อไปนี้: Facebook, Twitter, LinkedIn หรือเครือข่ายโซเชียลมีเดียอื่นๆ หากคุณทําเช่นนั้น เราจะเก็บรวบรวมชื่อ ที่อยู่อีเมล เมือง เพศ และข้อมูลอื่นๆ ที่คุณเปิดเผยในเวลาที่คุณเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายโซเชียลมีเดีย นอกจากนี้ คุณอาจถูกขอให้ลงทะเบียนโดยระบุชื่อ ที่อยู่อีเมล เมือง เพศ ประเทศ ปีเกิด และหมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลการลงทะเบียนของคุณจะถูกใช้เพื่อมอบการเข้าถึงและดูแลบริการรวมทั้งการให้บริการโฆษณาที่ปรับแต่งและข้อเสนออื่น ๆ จากเราหรือคู่ค้าทางการตลาดของเราในขณะที่คุณเชื่อมต่อกับบริการ เราอาจรวบรวมข้อมูลบันทึกเกี่ยวกับวิธีการและเวลาที่คุณใช้บริการของเรา เช่น ที่อยู่ MAC กิจกรรมทางสังคม ที่ตั้งของอุปกรณ์ ประสิทธิภาพการโฆษณา และการแลกคูปอง

จดหมายข่าวข้อความและสื่อส่งเสริมการขาย: เมื่อคุณลงทะเบียนใช้บริการคุณอาจลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าวทางอีเมลข้อความ SMS ของเราและการสื่อสารอื่น ๆ เมื่อคุณสมัครรับจดหมายข่าวข้อความ SMS ของเราหรือการสื่อสารอื่น ๆ เราจะใช้ที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ของคุณเพื่อส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเราหรือของคู่ค้าทางการตลาดของเรา คุณสามารถลบตัวคุณเองออกจากรายการจดหมายข่าวของเราได้โดยคลิกที่ลิงก์ "ยกเลิกการสมัคร" ที่ปรากฏที่ด้านล่างของอีเมลแต่ละฉบับของเรา หากคุณลงทะเบียนเพื่อรับข้อความ SMS คุณสามารถยกเลิกได้โดยทําตามคําแนะนําการปฏิเสธการเข้าร่วมที่ให้ไว้ในข้อความ SMS ของคุณ

การแข่งขันชิงโชคและโปรโมชั่น: เมื่อคุณเข้าร่วมการแข่งขัน การชิงโชค หรือเข้าร่วมโปรโมชั่น เราอาจเก็บรวบรวมชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ตําแหน่ง และข้อมูลอื่นๆ ที่คุณให้ เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อจัดการการเข้าร่วมของคุณในการประกวดการชิงโชคหรือการส่งเสริมการขาย เมื่อคุณเข้าร่วมการแข่งขัน การชิงโชค หรือการส่งเสริมการขาย เราอาจได้รับความยินยอมจากคุณในการส่งการสื่อสารโปรโมชันในอนาคต หากการแข่งขันการชิงโชคหรือการส่งเสริมการขายได้รับการสนับสนุนร่วมกันโดยเราและผู้สนับสนุนหนึ่งคนหรือมากกว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกแบ่งปันกับผู้สนับสนุนดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในช่วงเวลาของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราไม่ควบคุมการใช้ การเปิดเผย หรือความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยผู้สนับสนุนรายอื่น และขอแนะนําให้คุณอ่านประกาศความเป็นส่วนตัวหรือคําชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนั้นๆ

การสํารวจและการวิจัยของลูกค้า: บางครั้งเราอาจเสนอโอกาสให้คุณเข้าร่วมในแบบสํารวจหรือการวิจัยของลูกค้าอื่น ๆ ของเรา เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อช่วยให้เราเข้าใจลูกค้าของเราและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเสนอสินค้าและบริการและโปรโมชั่นของเรา

ติดต่อเรา: เมื่อคุณส่งอีเมลหรือการสื่อสารอื่น ๆ ให้เราเราอาจใช้และรักษาการสื่อสารเหล่านั้นเพื่อประมวลผลการสอบถามของคุณ, ตอบคําขอของคุณและปรับปรุงบริการ.

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะไม่เปิดเผย, การค้า, ให้เช่า, ขายหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุณยกเว้นที่กําหนดไว้เป็นอย่างอื่นในที่นี้.

การจัดการผู้ให้บริการ: เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (หรือทําให้พร้อมใช้งาน) ไปยังบริษัทในเครือและบุคคลที่สามอื่น ๆ ที่ให้ความช่วยเหลือเราในการให้บริการ ตัวอย่างเช่น เราอาจใช้ผู้ให้บริการเพื่อโฮสต์เว็บไซต์ของเราและส่งโฆษณาหรือการสื่อสารทางการตลาดอื่นในนามของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกเก็บรักษาและประมวลผลโดยบริษัทตัวแทนของเราและผู้ให้บริการบุคคลที่สามอื่น ๆ ในแคนาดาสหรัฐอเมริกาหรือเขตอํานาจศาลอื่น ๆ  เรามั่นใจว่าบริษัทในเครือและบุคคลที่สามทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการในนามของเราและจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องทําตามสัญญาเพื่อปฏิบัติตามเจตนาของนโยบายความเป็นส่วนตัวและแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา  ผู้ให้บริการของเราจะได้รับข้อมูลที่จําเป็นเท่านั้นเพื่อทําหน้าที่ที่กําหนดไว้และเราไม่อนุญาติให้พวกเขาใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ของตนเอง สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ให้บริการบุคคลที่สามของเรา โปรดติดต่อเราตามที่ระบุไว้ด้านล่าง 

<strong>Sale of Business:</strong> We may transfer any information we have about you as an asset in connection with a merger or sale (including transfers made as part of insolvency or bankruptcy proceedings) involving all or part of {{ legalName }} or as part of a corporate reorganization or stock sale or other change in corporate control.

กฎหมาย: เรา บริษัทในเครือและผู้ให้บริการของเราในแคนาดา สหรัฐอเมริกา และผู้ให้บริการอื่นๆ อาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในการตอบสนองต่อหมายค้นหรือคําสั่งหรือคําสั่งซื้อที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือคําสั่งอื่น ๆ หรือต่อหน่วยงานสืบสวนในกรณีที่มีการละเมิดข้อตกลงหรือการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือตามที่กฎหมายกําหนดโดยกฎหมายแคนาดา สหรัฐอเมริกา หรือกฎหมายอื่น ๆ นอกจากนี้เรายังอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่จําเป็นสําหรับการจัดตั้งการออกกําลังกายหรือการป้องกันการเรียกร้องตามกฎหมายเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานของโปรแกรมการป้องกันการสูญเสียของเราหรือตามที่กฎหมายอนุญาต

ข้อมูลเทคโนโลยี

เมื่อคุณเข้าถึงบริการ เซิร์ฟเวอร์ของเราจะบันทึกข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติที่เบราว์เซอร์ของคุณส่งเมื่อใดก็ตามที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ บันทึกเซิร์ฟเวอร์เหล่านี้อาจรวมถึงข้อมูลเช่นคําขอบนเว็บของคุณที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอลที่อยู่ MAC สถานที่ (เช่นสัญญาณ GPS ที่ส่งมาจากอุปกรณ์เคลื่อนที่) หรือข้อมูลที่สามารถใช้เพื่อประมาณตําแหน่งของคุณ (เช่น รหัสเซลล์) ชนิดเบราว์เซอร์ ภาษาของเบราว์เซอร์ ประวัติการเชื่อมต่อ และวันที่และเวลาของคําขอของคุณ

คุกกี้: เราอาจใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า "คุกกี้" คุกกี้เป็นองค์ประกอบเล็ก ๆ ของข้อมูลที่เว็บไซต์สามารถส่งไปยังเบราว์เซอร์ของคุณ, ซึ่งแล้วอาจถูกเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณเพื่อให้เราสามารถรับรู้คุณเมื่อคุณกลับมา.  เราใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงคุณภาพของบริการของเรา รวมถึงการจัดเก็บการตั้งค่าของผู้ใช้ การปรับปรุงการเลือกโฆษณา และการติดตามแนวโน้มของผู้ใช้ คุณอาจตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์ของคุณให้แจ้งเตือนเมื่อคุณได้รับคุกกี้หรือไม่ยอมรับคุกกี้บางตัว อย่างไรก็ตาม หากคุณตัดสินใจที่จะไม่ยอมรับคุกกี้จากเรา คุณอาจไม่สามารถใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะทั้งหมดของบริการของเราได้

โฆษณา: เราและบุคคลภายนอกอื่นๆ (เช่น เครือข่ายโฆษณา การแลกเปลี่ยนข้อมูล และผู้ให้บริการอื่นๆ) อาจใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันเพื่อจัดหาโฆษณาและโปรโมชั่นให้คุณเมื่อคุณใช้บริการของเรา ข้อมูลที่รวบรวมโดยบุคคลที่สามเหล่านี้อาจถูกนําไปใช้ปรับแต่งโฆษณาที่คุณเห็นทั้งในบริการของเราและบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม คุณสามารถเลือกที่จะไม่รับโฆษณาที่ปรับแต่งจากเครือข่ายโฆษณาที่แสดงการแลกเปลี่ยนข้อมูลและผู้ให้บริการอื่นๆ โดยใช้ เครื่องมือออนไลน์. คุณสามารถเลือกไม่ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้โดยไปที่ Google ตัวจัดการการตั้งค่าโฆษณา. หากคุณเลือกที่จะไม่รับโฆษณาที่ปรับให้เหมาะสมจากบุคคลที่สาม รวมถึง Google คุณอาจยังเห็นโฆษณาเกี่ยวกับเรา แต่โฆษณาเหล่านั้นจะไม่ถูกปรับแต่งโดยบริษัทที่คุณเลือกไม่ยอมรับ

การเชื่อมโยงของบุคคลที่สาม: เมื่อคุณใช้บริการของเราคุณอาจนําเสนอลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของหรือดําเนินการ เราจะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สามเหล่านี้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ เว้นแต่ว่าระบุไว้ในที่นี้ เราให้ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเพื่อความสะดวกของผู้ใช้ ลิงก์เหล่านี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับรองหรือการอ้างอิงไปยังเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมีคําชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลที่แยกต่างหากและเป็นอิสระ เราไม่ได้ควบคุมเว็บไซต์ดังกล่าวและดังนั้นเราจึงไม่มีความรับผิดชอบหรือความรับผิดในลักษณะที่องค์กรที่ดําเนินการเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าวอาจเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยปลอดภัยและรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราอาจนําเสนอลิงก์ในรูปแบบที่ช่วยให้เราสามารถติดตามได้ว่าลิงก์เหล่านี้ได้รับการปฏิบัติตามหรือไม่ เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงคุณภาพของเนื้อหาและบริการของเรา

ความปลอดภัยของข้อมูล

เราได้ดําเนินการที่เหมาะสมในการดูแลทางเทคนิคและทางกายภาพเพื่อป้องกันการเข้าถึงไม่ได้รับอนุญาต, ใช้, การปรับเปลี่ยนและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในการดูแลและการควบคุมของเรา. น่าเสียดายที่การเก็บข้อมูลหรือการส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายการสื่อสารที่เข้าถึงได้ทั่วไปอื่นๆ สามารถรับประกันได้ถึง 100% ปลอดภัยและเราไม่สามารถรับประกันหรือรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลดังกล่าวได้

ความสมบูรณ์ของข้อมูล

เราทําตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผลถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน แต่เราจะขึ้นอยู่กับผู้ใช้ของเราในการอัปเดตหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของตนเมื่อจําเป็น

การเข้าถึงและการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคล

คุณมีสิทธิ์ในการเข้าถึง ปรับปรุง และลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในการกํากับดูแลและการควบคุมของเราภายใต้ข้อยกเว้นที่กําหนดโดยกฎหมาย คุณสามารถร้องขอการเข้าถึง, การปรับปรุงและการลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยการส่งอีเมลหรือเขียนถึงเราที่ข้อมูลการติดต่อที่กําหนดไว้ด้านล่าง. เราอาจขอข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบตัวตนของบุคคลที่ต้องการเข้าถึงบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขา เราจะไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบันทึกของเรา หรือเพื่อเข้าถึงหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา

การเก็บรักษาข้อมูล

เราอาจเก็บบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ, การติดต่อหรือความคิดเห็น, ในไฟล์เฉพาะสําหรับคุณ.  เราจะใช้ เปิดเผย หรือเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตราบเท่าที่จําเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บรวบรวมและตามที่กฎหมายอนุญาตหรือกําหนด

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อาจมีการปรับปรุงเป็นระยะเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการปฏิบัติข้อมูลส่วนบุคคลของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุงจะแสดงเมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้เพื่อใช้บริการ เราสนับสนุนให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้บ่อยๆ สําหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

คำ ถาม

คําถามใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ควรได้รับการแก้ไข[email protected]

แก้ไขล่าสุดเมื่อ: 25 พฤษภาคม 2561

เลื่อนไปด้านบน