การปฏิเสธความรับผิดชอบของรายได้

ไม่มีอะไรในเว็บไซต์นี้เป็นสัญญาหรือรับประกันของรายได้ในอนาคตหรือความสําเร็จ

ตัวเลขทางการเงินใดๆ ที่อ้างอิงถึงที่นี่ หรือบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง การนําเสนอ สัมมนา หรือสื่อดิจิทัลเป็นเพียงการประมาณการหรือประมาณการ และไม่ควรได้รับการพิจารณาตามจริง หรือเป็นสัญญาว่าจะมีรายได้ที่เป็นไปได้

ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ไม่ได้รับประกันหรือสัญญาว่าคุณจะได้รับเงินจํานวนใด ๆ โดยเฉพาะเนื่องจากความสําเร็จต้องใช้ความพยายามในการขายอย่างหนักและมุ่งมั่น

หากคุณไม่เต็มใจที่จะใส่ออกมาอย่างใดอย่างหนึ่งผลิตภัณฑ์ของเราไม่ได้สําหรับคุณ

เลื่อนไปด้านบน