Privacybeleid

We erkennen dat privacy belangrijk is. Deze Privacy Policy is van toepassing op uw gebruik van MyWiFi Platform (de "Diensten") aangeboden door <strong style="font-size: 15px;">MyWiFi (“MyWiFi”)</strong>. We hebben dit Privacybeleid opgesteld om de manier te beschrijven waarop we persoonlijke informatie in verband met de Diensten verzamelen, gebruiken, openbaar maken en anderszins beheren.

Informatie die we verzamelen en hoe we die gebruiken

De term "persoonlijke informatie" betekent informatie over een identificeerbaar individu, waaronder naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en andere informatie met betrekking tot een individu.

We kunnen persoonlijke informatie verzamelen wanneer u:

  • Meld u aan en maak gebruik van de diensten;
  • Schrijf u in om nieuwsbrieven en andere promotionele mededelingen te ontvangen; of
  • Neem contact met ons op met een opmerking, vraag of klacht.

WiFi-dienst: Om gebruik te kunnen maken van de diensten moet u minstens 13 jaar oud zijn. U kunt worden gevraagd om u te registreren door uw social media profiel te verbinden met een van de volgende websites van derden: Facebook, Twitter, LinkedIn of andere sociale media netwerken. Als u dit doet, verzamelen wij uw naam, e-mailadres, stad, geslacht en andere informatie die aan u wordt verstrekt op het moment dat u verbinding maakt via de social media netwerken. U kunt ook worden gevraagd om u te registreren door uw naam, e-mailadres, stad, geslacht, land, geboortejaar en telefoonnummer op te geven. Uw registratiegegevens worden gebruikt om u toegang te verschaffen tot de Service en deze op andere wijze te beheren, inclusief het aanbieden van op maat gemaakte advertenties en andere aanbiedingen van ons of onze marketingpartners terwijl u verbonden bent met de Service. We kunnen logboekinformatie verzamelen over hoe en wanneer u onze Service gebruikt, zoals uw MAC-adres, sociale activiteit, locatie van het apparaat, reclameprestaties en couponaflossingen.

Nieuwsbrieven, sms'jes en promotiemateriaal: Wanneer u zich registreert voor het gebruik van de Service, kunt u zich ook aanmelden voor het ontvangen van onze e-mailnieuwsbrief, sms-berichten en andere communicatie. Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, sms-berichten of andere communicatie, zullen wij uw e-mailadres of telefoonnummer gebruiken om u informatie te sturen over ons product- en dienstenaanbod of dat van onze marketingpartners. U kunt uzelf verwijderen uit onze nieuwsbrieflijst door te klikken op de link "uitschrijven" die onderaan elk van onze e-mails verschijnt. Als u zich hebt aangemeld voor het ontvangen van sms-berichten, kunt u zich afmelden door de afmeldingsinstructies in uw sms-berichten te volgen.

Wedstrijden, Sweepstakes en Promoties: Wanneer u meedoet aan een wedstrijd, sweepstakes of deelneemt aan een promotie, kunnen wij uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, locatie en andere door u verstrekte informatie verzamelen. We gebruiken deze informatie om uw deelname aan de wedstrijd, sweepstakes of promotie te administreren. Op het moment dat u meedoet aan de wedstrijd, sweepstakes of promotie, kunnen wij uw toestemming krijgen om u in de toekomst een reclameboodschap te sturen. Als een wedstrijd, sweepstake of promotie gezamenlijk door ons en een of meer sponsors wordt gesponsord, kunnen uw persoonlijke gegevens met deze sponsors worden gedeeld, zoals aangegeven op het moment dat uw persoonlijke gegevens worden verzameld. Wij hebben geen controle over het gebruik, de openbaarmaking of de beveiliging van uw persoonlijke informatie door andere sponsors, en raden u aan hun respectieve privacyverklaringen of -kennisgevingen te bekijken.

Enquêtes en klantenonderzoek: Van tijd tot tijd bieden wij u de mogelijkheid om deel te nemen aan een van onze enquêtes of ander klantenonderzoek. We gebruiken deze informatie om ons te helpen onze klanten te begrijpen en om ons product- en dienstenaanbod en onze promoties te verbeteren.

Neem contact met ons op: Wanneer u ons e-mail of andere berichten stuurt, kunnen wij deze berichten gebruiken en bewaren om uw vragen te verwerken, uw verzoeken te beantwoorden en de Diensten te verbeteren.

Openbaarmaking van persoonlijke informatie

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet openbaar maken, verhandelen, verhuren, verkopen of anderszins overdragen zonder uw toestemming, tenzij anders vermeld in dit document.

Service Provider Arrangementen: Wij kunnen uw persoonlijke gegevens overdragen (of anderszins beschikbaar stellen) aan onze filialen en andere derden die ons helpen bij het leveren van de Diensten. Wij kunnen bijvoorbeeld serviceproviders gebruiken om onze website te hosten en namens ons advertenties of andere marketingcommunicatie te sturen. Uw persoonlijke gegevens kunnen worden onderhouden en verwerkt door onze filialen en andere externe dienstverleners in Canada, de VS of andere rechtsgebieden.  Wij zorgen ervoor dat alle gelieerde ondernemingen en andere derden die betrokken zijn bij het uitvoeren van diensten namens ons en die voorzien zijn van persoonlijke informatie, contractueel verplicht zijn om de bedoeling van dit Privacybeleid en onze privacypraktijken in acht te nemen.  Onze dienstverleners krijgen alleen de informatie die ze nodig hebben om de hun toegewezen functies uit te voeren, en we geven hen geen toestemming om persoonlijke informatie te gebruiken of vrij te geven voor hun eigen doeleinden. Voor aanvullende informatie over onze externe dienstverleners kunt u contact met ons opnemen zoals hieronder beschreven. 

<strong>Sale of Business:</strong> We may transfer any information we have about you as an asset in connection with a merger or sale (including transfers made as part of insolvency or bankruptcy proceedings) involving all or part of {{ legalName }} or as part of a corporate reorganization or stock sale or other change in corporate control.

Legaal: Wij, onze filialen en onze Canadese, Amerikaanse en andere dienstverleners kunnen uw persoonlijke gegevens verstrekken in reactie op een huiszoekingsbevel of een ander rechtsgeldig onderzoek of bevel, of aan een onderzoeksinstantie in het geval van een schending van een overeenkomst of overtreding van de wet, of zoals anderszins vereist door de toepasselijke Canadese, Amerikaanse of andere wetgeving. We kunnen ook persoonlijke informatie bekendmaken wanneer dit nodig is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims, als onderdeel van de administratie van ons schadepreventieprogramma, of zoals anderszins toegestaan door de wet.

Technologie-informatie

Wanneer u toegang heeft tot de Diensten, loggen onze servers automatisch bepaalde informatie die uw browser verstuurt wanneer u een website bezoekt. Deze serverlogs kunnen informatie bevatten zoals uw webverzoek, internetprotocoladres, MAC-adres, locatie (zoals GPS-signalen die door een mobiel apparaat worden verzonden) of informatie die kan worden gebruikt om uw locatie te benaderen (zoals een cel-ID), browsertype, browsertaal, verbindingsgeschiedenis en de datum en tijd van uw verzoek.

Koekjes: We kunnen gebruik maken van een technologie genaamd "cookies". Een cookie is een klein gegevenselement dat websites naar uw browser kunnen sturen en dat vervolgens op uw apparaat kan worden opgeslagen, zodat we u kunnen herkennen als u terugkomt.  We gebruiken cookies om de kwaliteit van onze Service te verbeteren, onder andere voor het opslaan van gebruikersvoorkeuren, het verbeteren van de advertentieselectie en het volgen van gebruikerstrends. U kunt uw webbrowser zo instellen dat u een melding krijgt wanneer u een cookie ontvangt of dat u bepaalde cookies niet accepteert. Als u echter besluit om geen cookies van ons te accepteren, kunt u mogelijk niet profiteren van alle functies van onze Services.

Reclame: Wij en andere derden (zoals advertentienetwerken, gegevensuitwisselingen en andere serviceproviders) kunnen ook gebruik maken van cookies en soortgelijke technologieën om u te voorzien van advertenties en promoties wanneer u gebruik maakt van onze Diensten. De informatie die door deze derden wordt verzameld, kan worden gebruikt om advertenties op maat te maken die u zowel op onze Diensten als op websites van derden ziet. U kunt ervoor kiezen om geen op maat gemaakte advertenties te ontvangen van vermelde advertentienetwerken, gegevensuitwisselingen en andere serviceproviders die dit gebruiken. onlineprogramma. U kunt zich afmelden voor Google's specifieke gebruik van cookies voor deze doeleinden door een bezoek te brengen aan Google's Advertenties Voorkeuren Manager. Als u zich afmeldt voor het ontvangen van op maat gemaakte reclame van een derde partij, waaronder Google, kunt u nog steeds advertenties over ons zien, maar die advertenties zullen niet worden aangepast door de bedrijven die u zich afmeldt.

Links van derden: Wanneer u gebruik maakt van onze diensten, kan het zijn dat u links te zien krijgt naar websites die wij niet bezitten of exploiteren. Behalve zoals hierin voorzien, zullen wij geen van uw persoonlijke gegevens aan deze derden verstrekken zonder uw toestemming. Wij bieden links naar websites van derden aan voor het gemak van de gebruiker. Deze links zijn niet bedoeld als een goedkeuring van of verwijzing naar de gelinkte websites. De gelinkte websites hebben afzonderlijke en onafhankelijke privacyverklaringen, kennisgevingen en gebruiksvoorwaarden, die wij u aanraden zorgvuldig te lezen. Wij hebben geen enkele controle over dergelijke websites en daarom zijn wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de manier waarop de organisaties die dergelijke gelinkte websites beheren, uw persoonlijke informatie kunnen verzamelen, gebruiken of openbaar maken, beveiligen en op een andere manier behandelen.

We kunnen de links presenteren in een formaat dat ons in staat stelt om bij te houden of deze links zijn gevolgd. Wij gebruiken deze informatie om de kwaliteit van onze inhoud en diensten te verbeteren.

Informatiebeveiliging

We hebben redelijke administratieve, technische en fysieke voorzorgsmaatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonlijke informatie en deze kunnen gebruiken, wijzigen of openbaar maken. Helaas kan niet worden gegarandeerd dat de verzameling of overdracht van informatie via het internet of andere openbaar toegankelijke communicatienetwerken 100% veilig is, en daarom kunnen we de veiligheid van dergelijke informatie niet garanderen of garanderen.

Gegevensintegriteit

We nemen redelijke stappen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke informatie die we verwerken nauwkeurig, volledig en actueel is, maar we zijn afhankelijk van onze gebruikers om hun persoonlijke informatie bij te werken of te corrigeren wanneer dat nodig is.

Toegang tot en het bijwerken van persoonlijke informatie

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, bij te werken en te verwijderen in onze bewaring en controle, onder voorbehoud van bepaalde door de wet voorgeschreven uitzonderingen. U kunt verzoeken om toegang, bijwerking en verwijdering van uw persoonlijke gegevens door ons een e-mail te sturen of ons te schrijven op de hieronder vermelde contactgegevens. Wij kunnen bepaalde persoonlijke informatie opvragen om de identiteit van de persoon die toegang wenst tot zijn of haar persoonlijke gegevens te verifiëren. Wij brengen u geen kosten in rekening om toegang te krijgen tot uw persoonlijke informatie in onze administratie of om toegang te krijgen tot ons privacybeleid.

Bewaring van informatie

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens, correspondentie of opmerkingen in een specifiek voor u bestemd dossier bewaren.  Wij zullen uw persoonlijke informatie gebruiken, bekendmaken of bewaren zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor die persoonlijke informatie is verzameld en zoals toegestaan of vereist door de wet.

Wijzigingen in dit Privacybeleid

Dit Privacybeleid kan periodiek worden bijgewerkt om wijzigingen in onze persoonlijke informatiepraktijken te weerspiegelen. Het herziene Privacybeleid zal worden gepresenteerd wanneer u zich aanmeldt voor het gebruik van de Diensten. We raden u sterk aan om dit Privacybeleid vaak te raadplegen voor de meest recente informatie over ons privacybeleid.

Vragen

Vragen over dit privacybeleid moeten worden gericht aan [email protected].

Laatst gewijzigd: 25 mei 2018

Scroll naar boven