תנאי שירות

הסכם הרישיון של פלטפורמת MyWiFi

הסכם רישיון זה ("הסכם" זה) הוא בין MyWiFi ("MyWiFi") ואתה, ("שותף ערוץ").

על-ידי קבלת הסכם זה, על-ידי השלמת תהליך היישום המקוון או על-ידי לחיצה על תיבה המציינת קבלה של הסכם זה או על-ידי חתימה אלקטרונית על הסכם זה, שותף הערוץ מסכים להיות מחויב להסכם הבא.

אם שותף הערוץ נכנס להסכם זה בשם חברה או ישות משפטית אחרת, שותף הערוץ מייצג שיש לו סמכות לאגד ישות כזו לתנאים ולהתניות אלה. אם לשותף הערוץ אין סמכות כזו, או אם שותף הערוץ אינו מסכים עם תנאי הסכם זה, על שותף הערוץ לא לקבל הסכם זה.

בעוד MyWiFi פיתחה ניהול נקודה חמה WiFi קניינית, פרסום וניתוח פלטפורמת, ומספק חומרה הקשורים מסוימים (נתבים ושערים) ושירותים כולל הדרכה, תמיכה טכנית, חומרי שיווק, ו מבוסס אינטרנט מאגר ידע, כל עוד מתואר ומוגדר בהסכם זה;

ובעוד שותף ערוץ מבקש להשיג מ MyWiFi, ואת MyWiFi רצונות לספק גישה שותפים ערוץ ולהשתמש בניהול נקודת המגע WiFi, פרסום וניתוח פלטפורמת, וכלה לספק את הנתבים והשירותים הקשורים, כל מה שמתואר עוד והוגדרו בהסכם זה;

כעת, לפיכך, בהתחשב במקום ובאמנות ההדדית ובהסכמים במסמך זה ובשיקול טוב וחשוב אחר, הקבלה והעצמאות אשר מכירים בזאת, הצדדים מסכימים כדלקמן:

 1. פרשנות
  • גדרות. כפי שנעשה בהסכם זה, למונחי האותיות הבאות תהיה המשמעות שנקבעה ב מדור 1. מונחים מהאותיות האחרות המשמשים בהסכם זה מוגדרים במקומות בהם נעשה שימוש.
   • "חוקי הפרטיות הישימים" משמעו כל חקיקה פדרלית, מדינה או מחוז כיום בתוקף או שניתן בעתיד להגיע לתוקף המסדירים (i) האוסף, השימוש, הגילוי והניהול של מידע אישי, או (ii) שליחת מסחרי אלקטרוני הודעות או דואר זבל, החלות על צד אחד או על השירותים;
   • "תוכן לקוח" פירושו כל תוכן של לקוח הנכנס לתבניות שיווק על-ידי שותף ערוץ בשם לקוח, או שהוא מהווה בדרך כלל שיווק וחומר פרסומי של לקוח או של לקוח (צד שלישי), כגון סימני לקוח, הודעות בפייסבוק, קופונים ניידים, שוברים, מבצעים, קידומי מכירות, מודעות כרזות, קטעי וידאו, לוטו והודעות אירוע;
   • "מידע לקוח" פירושו כל מידע של לקוח, כולל מידע הפניה שנוצר על-ידי, או נמסר על ידי, שותף הערוץ ל-MyWiFi על-פי פעילויות שבהתאם להסכם זה
   • "הסכם רישיון לקוח" פירושו הסכם כריכה מבוצע בין שותף הערוץ לכל לקוח השולט במתן שירות ערוץ השירות MyWiFi WiFi (כולל כל הרכיבים שלהם) ללקוחות (א) כולל תנאים סטנדרטיים בתעשייה והתניות; (ב) מבטיח ש-MyWiFi אינו אחראי ללקוח או לכל משתמש קצה; ו-(ג) דורש לקוחות לציית לחוקים ישימים (כולל חוקי פרטיות ישימים);
   • "מיקום לקוח" פירושו מיקום פיזי בבעלות או מושכר על ידי הלקוח והיכן לקוח מציע MyWiFi שירות WiFi;
   • "לקוח" פירושו אדם שנכנס להסכם רישיון לקוח כדי להציע שירות MyWiFi WiFi במיקום לקוח (בין אם באמצעות נתבי MyWiFi), והוא חלק מהרשת של שותף ערוץ WiFi;
   • "תאריך אפקטיבי" פירושו התאריך שבו שותף הערוץ (או הסוכן שלו) מסכים להיות מאוגד על-ידי התנאים וההתניות שלו על-ידי השלמת תהליך היישום המקוון או על-ידי לחיצה על תיבה המציינת קבלה של הסכם זה.
   • "נתוני משתמש קצה" משמעו מידע אודות משתמשי קצה ושימושך בשירות MyWiFi WiFi, כולל שמות, כתובות דואר אלקטרוני ומידע ברשת החברתית של משתמשים, נתונים הנוגעים להתקן של משתמש הקצה (כגון כתובת MAC) ניתוח שימוש, פעילות חברתית, פטרון של מיקום לקוח, מיקום התקן, ביצועי פרסום ושובר לקוח גאולה, הכל כקלט לתוך או נאסף באמצעות לוח הבקרה של MyWiFi. נתוני משתמש קצה כוללים מידע אישי של משתמש קצה;
   • "מידע אישי של משתמש הקצה" פירושו מידע אישי של משתמשי קצה;
   • "משתמש קצה" פירושו אדם המשתמש בשירות MyWiFi WiFi במיקום לקוח או אשר המכשיר מחליף מידע עם שירות MyWiFi WiFi;
   • "כולל" פירושו, כולל ללא הגבלה, "כולל" אמצעים כולל ללא הגבלה;
   • "דף נחיתה" פירושו שדף האינטרנט המופיע לראשונה כאשר משתמש קצה מתחבר לפלטפורמה, והוא כולל פורטל המאפשר למשתמש הקצה לגשת לאינטרנט;
   • "תוכן שותף ערוץ" פירושו כל תוכן של שותף ערוץ שהוא קלט לכל תבניות שיווק על-ידי שותף ערוץ, או שאחרת מהווה שותף ערוץ-מותג או שותפי ערוץ-נבחר (צד שלישי) שיווק וחומר פרסומי כגון כסימני שותף ערוץ, הודעות פייסבוק, קופונים ניידים, שוברים, הצעות, קידומי מכירות, מודעות כרזות, סרטונים, לוטו, הודעות אירוע;
   • "רשת WiFi של שותף ערוץ" פירושו רשת הצבירה של שותף הערוץ של לקוחות;
   • "מראה ותחושה" פירושו המאפיינים והמראה החזותי של דף הנחיתה כמותאם אישית לתוכן הלקוח ו/או לתוכן שותף הערוץ, בהתאם לצורך, ולהוציא במפורש את טכנולוגיית MyWiFi;
   • "תבניות שיווק" פירושו להורדה, תבניות שיווק הניתנים לעריכה שנעשו זמין על ידי MyWiFi אל שותף הערוץ, אשר כוללים תבניות כי שותף ערוץ יכול להשתמש כדי לשווק את שירות MyWiFi WiFi ושירותים נלווים ללקוחות פוטנציאליים, ו תבניות שפרטנר ערוץ יכול לספק ללקוחות כדי לסייע ללקוחות בשיווק שירות MyWiFi WiFi למשתמשי קצה;
   • "מארקס" פירושו סימני מסחר, שמות מסחריים, לוגואים ועיצובים;
   • "MyWiFi לוח הבקרה" פירושו קנייני MyWiFi קניינית בזמן אמת לדווח וניהול תוכנה עם שרת ad משולב מתארח על ידי MyWiFi ופועל על פלטפורמת;
   • "MyWiFi מאגר ידע" פירושו דף עזרה כללי המתגוררים בפלטפורמה ונגיש לשותפי ערוץ למטרות סיוע בפתרון בעיות של נתבים;
   • "אזור החברים של MyWiFi" פירושו עמוד כללי השוכן בפלטפורמה המשמשת כמאגר עבור תבניות שיווק וחומרי הדרכה;
   • "MyWiFi פלטפורמת" או "פלטפורמה" פירושו שירותי התוכנה הנמצאים בבעלות ומופעלים על ידי MyWiFi: (i) שעליו שותף ערוץ יהיה לגשת ולהשתמש בלוח MyWiFi בקרה; ו-(ii) שאליה משתמשי הקצה יתחברו (בתחילה לדף הנחיתה) באמצעות שירות MyWiFi WiFi;
   • "הנתב MyWiFi" פירושו נתב אלחוטי או שער (כרלוונטי) שתצורתו נקבעה לתפקד רק באמצעות לוח הבקרה MyWiFi, כל חומרת הנתב המשויכת כגון אנטנות ויחידת אספקת חשמל, ומדריכי התקנה וחומרים קשורים אחרים;
   • "טכנולוגיית MyWiFi" פירושו, בין אם מורשה, נרכש או מפותח על ידי MyWiFi, וכפי שניתן לשנות, משופר או מעודכן במהלך המונח, כל המידע, חומרים, ידע או טכנולוגיה, אלמנטים, נתונים, גרפיקה, תכנות וקידוד (כולל כל ממשקים, התקני ניווט, תפריטים, מבני תפריט או סידורים, סמלים, עזרה והוראות תפעוליות אחרות, וכל שאר הרכיבים של קוד מחשב או אובייקט כלשהו) המרכיבים את הפלטפורמה (ואת המראה והתחושה שלו), MyWiFi לוח הבקרה, תבניות השיווק, מרכאות MyWiFi ומאגר הידע MyWiFi, וכל הביטויים המילביים והבלתי מילוליים של רעיונות הפועלים, גורמים, יוצרים, ישירים, מטפלים, ניגשים או משפיעים אחרת על הפלטפורמה (והמראה והתחושה ממנו), לוח הבקרה MyWiFi, תבניות השיווק, מארקס MyWiFi ומאגר הידע MyWiFi, ורכיבי עיצוב;
   • "MyWiFi WiFi שירות" פירושו גישה לאינטרנט אלחוטי המסופק במיקום לקוח דרך פלטפורמת;
   • "האדם" פירושו אדם, תאגיד, שותפות, אמון, ארגון לא משולב, ממשלת מדינה או כל מחלקה פוליטית כלשהי, או כל סוכנות או מחלקת ממשלה כזאת, והמנהלים, מנהלים או אחרים נציגים משפטיים של אדם בעלי יכולת כזו;
   • "מידע אישי" פירושו מידע אודות אדם הניתן לזיהוי, וכולל כל מידע שהוא "מידע אישי" בתוך המשמעות של חוק פרטיות ישים אחד או יותר;
   • "מדיניות הפרטיות" פירושו מדיניות הפרטיות הישימה לשימוש של משתמשי קצה בשירות MyWiFi WiFi;
   • "עיבוד" או "Process" פירושו איסוף, שימוש, שינוי, אחזור, גילוי, אחסון, התחדשות, מחיקה ו/או ניהול של מידע אישי.
   • "שירותים" פירושו האספקה של mywifi לוח הבקרה כשירות עבור גישה ושימוש על-ידי שותף ערוץ, הוראות של שירות mywifi WiFi המציע הוראה ללקוחות, האירוח, שיווק, מיתוג, הדרכה, ותמיכה שירותי כ תואר ב סעיף ב.;
   • "תנאי השימוש" פירושו תנאי השימוש החלים על השימוש של משתמשי קצה של שירות MyWiFi WiFi כפי שחייב להיות מוסכם על ידי משתמש קצה לפני השימוש מותר של MyWiFi WiFi שירות; ו
   • "חומרי הדרכה" פירושו חומרי הדרכה ותוכן, כולל קטעי וידאו, כגון התחלת רשימות הפעולות, תצורת פלטפורמה, טכניקות הכשרת מכירות ושרטוטים של אסטרטגיית מכירות.
 1. שירותי MYWIFI
  • פלטפורמה. MyWiFi, במהלך המונח, להפעיל את פלטפורמת עבור גישה של שותף הערוץ כפי שקל בהסכם זה.
  • לוח הבקרה של MyWiFi – תוכנה כשירות. MyWiFi יהיה, במהלך המונח, לארח את לוח הבקרה MyWiFi על הפלטפורמה. בהקשר זה, MyWiFi מעניק בזאת שותף ערוץ רישיון לגשת מרחוק ולהשתמש בלוח הבקרה MyWiFi ואת הפלטפורמה במהלך המונח על בסיס לא בלעדי, כלל עולמי, ללא תמלוגים (מלבד דמי לזכאים כאן) לצורך של ניהול רשת שותפי הערוץ, לרבות איסוף, ארגון ויצירת דוחות באמצעות נתוני משתמש קצה והענקת הערך ללקוחות, ניהול פעילויות שיווק וקידום מכירות (כולל שימוש בתבניות השיווק כשקל להלן ), ושימוש בפונקציונליות אחרת של לוח הבקרה MyWiFi כפי שניתן להוסיף מפעם לפעם. ליתר ביטחון, שותף ערוץ עשוי גם לספק גישה לפלטפורמה ללקוחותיו כדי להשתמש בשירות MyWiFi WiFi.
  • קושחה, ציוד ובקרי ענן.
   • נתבים. MyWiFi יכול, במהלך המונח, להפוך לזמין שותף ערוץ סוגים מסוימים של נתבים לרכישה על ידי שותף ערוץ כפי שנקבע על הפלטפורמה. שותף ערוץ יכול בתורו למכור או להשכיר נתבים כגון לקוחות למטרה הבלעדית של מתן אפשרות ללקוחות להציע את שירות MyWiFi WiFi למשתמשי קצה. שותף ערוץ עשוי לרכוש נתבים מ MyWiFi על ידי השלמת הזמנת רכש בטופס כפי שניתן לדרוש על ידי MyWiFi ופורסם על פלטפורמת מפעם לפעם במהלך המונח. כל הנתבים יהיו כפופים לאחריות המוגבלת הסטנדרטית של היצרן בתוקף בזמן המכירה של נתבים כגון ("האחריות ליצרן"). MyWiFi לא עושה (ושותף הערוץ לא לעשות כל פוטנציאל או לקוח בפועל) כל ייצוג או אחריות לגבי הנתבים, ולא יהיה אחראי על כל אחריות היצרן או הייצוגים הקשורים למוצרים שלהם, ולא עבור ביצועים ספציפיים של התנאים וההתניות של כל אחריות יצרן. המחויבות של MyWiFi לגבי תפקוד הנתבים מוגבלת לרישום מידע נבחר במאגר הידע MyWiFi.
   • MyWiFi קושחה. MyWiFi יכול, במהלך המונח, להפוך לזמין שותף ערוץ הקושחה מסוימים (i) על הנתבים שנרכשו MyWiFi, או (ii) עבור הורדה נפרדת ולהשתמש בציוד הקיים של שותף הערוץ. בכל מקרה, MyWiFi מעניק בזאת שותף ערוץ רישיון לגשת מרחוק ולהשתמש בקושחה MyWiFi במהלך המונח על בסיס לא בלעדי, ברחבי העולם, בחינם תמלוגים (מלבד דמי זכאים כאן תחת) לצורך הפיכת שירות MyWiFi WiFi . MyWiFi לא עושה (ושותף הערוץ לא לעשות כל פוטנציאל או בפועל לקוח) כל ייצוג או אחריות לגבי הקושחה, ואת המחויבות של MyWiFi לגבי תפקוד של הקושחה מוגבלת לפרסום מידע נבחר על מאגר הידע MyWiFi.
   • גישה מרחוק. עבור יישומים מסוימים שותף ערוץ או הלקוח עשוי לבקש MyWiFi לנהל את יישום ואספקה של שירות MyWiFi WiFi מרחוק על ידי גישה ישירה שותף ערוץ או הציוד הקיים של הלקוח (בכל מקרה שבו ציוד כזה הוא נתמכת על ידי MyWiFi). בפעולה זו, שותף ערוץ יהיה, ויבטיח לקוח (i) מעניק MyWiFi כל הזכויות הדרושות לגישה מרחוק, להשתמש ולשנות ציוד כזה ללא הסכמה נוספת או לשים לב לשותף ערוץ או ללקוח; ו-(ii) מסכימים כי, כאשר שותף ערוץ או לקוח מספק MyWiFi עם אישורי כניסה כדי לגשת לציוד כזה, כל הגישה הזאת נעשית במסגרת שותף הערוץ או הסיכון של הלקוח, לפי הצורך.
  • MyWiFi שירות WiFi. MyWiFi יהיה, במהלך המונח, להפוך לזמין שירות MyWiFi WiFi. שותף הערוץ יהיה, במהלך המונח, לאפשר ללקוחותיו להציע את שירות MyWiFi WiFi למשתמשי קצה על פי תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.
  • שירותי מיתוג ושיווק.
   • MyWiFi, במהלך המונח, הפוך את אזור חברי MyWiFi זמין שותף ערוץ. שותף ערוץ יכול להשתמש בתבניות שיווק וכל משאבים אחרים באזור MyWiFi החברים כדי לשווק את שירות MyWiFi WiFi ללקוחות, והוא עשוי לספק מסוימים של תבניות שיווק ללקוחות כדי לאפשר שיווק לקוחות של השירות MyWiFi WiFi לסיים משתמשים. שותף ערוץ מכיר ומסכים כי MyWiFi עשוי להשתמש בעוגיות כדי לאסוף מידע משתמש קצה, וכי שותף ערוץ אחראי להשיג, או להבטיח ללקוח מקבל, כל הסכמה הנדרשת כדי לאפשר MyWiFi כדי למקד את הפרסומות למשתמשי הקצה.
   • מידע משותף באזור החברים MyWiFi הוא הקניין הרוחני של MyWiFi ויש לשמור חסוי בכל עת ולא בשימוש בכל צורה אחרת מאשר מאושר על ידי MyWiFi. שותף ערוץ לא יכול לשתף או למכור כל מידע ללקוחות או אחרים, חבילה או להציע מידע זה כבונוס, להוסיף מידע זה לאתרי החברות, או בדרך אחרת להפיץ את המידע הזה ללא הסכמה בכתב מ MyWiFi או על פי מערכת MyWiFi של הוראות מפורשות בכתב. הסימונים המוצגים במידע אזור ' חברים ' הם המאפיין של בעליהם.
   • MyWiFi שומר לעצמו את הזכות לשלול את הגישה של שותף הערוץ או כל אדם אחר לאזור החברים MyWiFi בכל עת אם מתרחשת שימוש לרעה או משחק עבירה, או אם מזוהים שיתוף קבצים לא מורשה או כניסות מרובות IP.
   • Mywifi יכול, במהלך המונח, להפוך לזמין לערוץ שותפים באזור חברים פרטיים נגישים רק שותף ערוץ ושותפי ערוץ אחרים של mywifi, ו localwifi שותפים ברשת, איזה שטח ישמש כמשאב ללמוד, סיעור מדבר, לשתף ו להחליף רעיונות על קידום ומכירה של MyWiFi WiFi שירות.
   • MyWiFi, במהלך המונח, עבור כל לקוח להפוך לדף נחיתה ניתן לעריכה שעשוי להתאים אישית על ידי שותף ערוץ לשלב תוכן שותף ערוץ ו/או תוכן לקוח, לפי הצורך.
  • שירותי אירוח. הפלטפורמה תהיה בחסות ספק צד שלישי שנבחר על ידי MyWiFi עבור גישה על ידי שותף ערוץ ומשתמשי קצה כפי שניתן בשקל לפי הסכם זה. MyWiFi יעשה מאמצים סבירים כדי לפקח על הזמן למעלה של שירותי אירוח, אבל לא ערובה או צו זמינותו בשל גורמי אינטרנט חיצוניים שונים. יתרה מזו, ניתן לקטוע את זמינות הפלטפורמה כדי לספק תחזוקה ושדרוגים מתוכננים לפלטפורמה, לשרת, ללוח הבקרה של MyWiFi, או לכל החומרה או התוכנה הדרושות לאירוח, לתפעול או לשידור של פלטפורמת ואספקה של שירות MyWiFi WiFi.
  • שירותי הדרכה. Mywifi, במהלך המונח, להציע הכשרה מסוימת שותף הערוץ לגבי שיווק, הגדרת, תמחור, והפעלה של mywifi wifi שירות, ובאמצעות לוח הבקרה mywifi, כמו הכשרה זו פורסמה על פלטפורמת מדי פעם במהלך ה טווח. MyWiFi גם, במהלך המונח, להפוך את חומרי ההדרכה לזמינים שותף הערוץ באזור החברים.
  • שירותי תמיכה. MyWiFi, במהלך המונח: (א) לעשות דוא ל סבירים תמיכה צ'אט מקוון זמין שותף ערוץ על 24 שעות ביום בסיס לגבי התפקוד של שירות MyWiFi WiFi (ואת הרכיבים ממנו), ולגבי לוח הבקרה MyWiFi , (ב) להשתמש במאמצים מסחרית סבירים כדי לספק פתרונות, שינויים ותיקונים כפי שנדרש כדי לשמור על שירות MyWiFi WiFi (ואת הרכיבים מהם) ואת לוח הבקרה MyWiFi הפעלה; ו-(ג) מספקים לשותף הערוץ גישה למאגר הידע MyWiFi. MyWiFi לא, ולא תהיה לי מחויבות לספק תמיכה מכל סוג ישירות ללקוחות או משתמשי קצה. זו תהיה האחריות של שותף הערוץ כדי לספק שירותי תמיכה ללקוחות לגבי תפקוד של שירות MyWiFi WiFi (ואת הרכיבים בהם), כמו בשקל מדור 1 להלן.
 1. אחריות שותף הערוץ.
  • שותף ערוץ ישתמשו מאמצים סבירים מסחרית כדי לשווק את שירות MyWiFi WiFi ללקוחות פוטנציאליים, כולל באמצעות תבניות שיווק. שותף ערוץ לא יעשה ייצוגים שווא או מטעה או אחריות לגבי MyWiFi או שירות MyWiFi WiFi (או את הרכיבים ממנו), או לעסוק בפרקטיקות עסקיות מטעה. שותף הערוץ ימנע מתקשורת כל מידע ביחס ערבויות או אחריות לגבי שירות MyWiFi WiFi, למעט כגון מורשים מפורשות על ידי MyWiFi או מוגדרים ב-MyWiFi \ הספרות או חומרים קידום מכירות אחרים .
  • לפני העברת נתבים או הפעלת לקוח כדי להציע את שירות MyWiFi WiFi, שותף ערוץ ידרוש הלקוח לבצע הסכם רישיון לקוח. הסכם רישיון הלקוח יהיה בצורה ובחומר כי שותף ערוץ יכול לבחור, והוא עשוי להעניק לקוחות כאלה, במהלך המונח של הסכם רישיון לקוח, הזכות המוגבלת ל: (א) להשתמש בתבניות שיווק כדי לשווק את MyWiFi WiFi שירות למשתמשי קצה ולהתאמה אישית של דף הנחיתה הניתן לעריכה לשילוב תוכן לקוח; ו (ב) כפי שמותר על ידי mywifi, גישה מרחוק ולהשתמש בלוח mywificontrol על בסיס לא בלעדי, ברחבי העולם, משולם באופן מלא, ללא תמלוגים, לצורך ניהול המופע שלהם של שירות mywifi wifi, כולל איסוף, ארגון ו יצירת דוחות באמצעות נתוני משתמש קצה, ניהול פעילויות שיווק וקידום מכירות (כולל שימוש בתבניות השיווק) ושימוש בפונקציונליות אחרת של לוח הבקרה MyWiFi כפי שניתן להוסיף מפעם לפעם. בנוסף לאמור לעיל, ובמינימום, כל הסכם רישיון לקוח כזה יכיל תנאים ותנאים ש: (i) הם זהים או דומים באופן משמעותי ההגנה שלהם של MyWiFi, טכנולוגיית MyWiFi, ואת שירות MyWiFi WiFi לאלה שסופקו על ידי MyWiFi ללקוח בהסכם זה, כולל סעיפים 3 ו-4, ו סעיפים 6, 7, 8 ו -9; (ii) דורשים לקוח להתאים אישית ולהשתמש באותו תנאי שימוש או דומה באופן משמעותי של מדיניות פרטיות בקשר עם שירות MyWiFi WiFi כמו אלה שסופקו על ידי MyWiFi; (iii) דורשים לקוח להיות אחראי על כל עיבוד של מידע אישי בקשר עם שירות MyWiFi WiFi למטרות של חוקי פרטיות רלוונטיים (כולל קבלת הסכמת הצורך ממשתמשי קצה); ו-(iv) אחרת, לבצע או לספק ללא ייצוגים נוספים, אחריות, שיפוי או התחייבויות ללקוח. שותף ערוץ יהיה אחראי לשימוש הלקוחות שלה והאספקה של טכנולוגיית mywifi, ואת שירות mywifi wifi, ושותף הערוץ יהיה לפצות ולהחזיק mywifi מזיק עבור כל הפסדים (כפי שהוגדר ב סעיף ז.) שנגרמו על ידי MyWiFi הקשורים, ישירות או בעקיפין, לשימוש לקוחות כגון ואספקה של טכנולוגיית MyWiFi, ואת שירות MyWiFi WiFi.
  • לגבי האמור לעיל, MyWiFi עשוי להפוך לזמין הסכם רישיון לקוח, תנאי שימוש ומדיניות פרטיות עבור שותף ערוץ (כולל שינוי), בתנאי כי שותף ערוץ מכיר ומסכים כי MyWiFi מוותרת על כל אחריות ואחריות לשימוש של שותף הערוץ (ושינוי) של תבניות כאלה, והיא מהווה את שותף הערוץ לבקש ייעוץ משפטי מתאים בגין הדין. בשום מקרה לא ייכנס שותף הערוץ להסכם רישיון לקוח שאינו תואם את הוראות ה סעיף ג..
  • שותף ערוץ יעביר את כל פרטי הלקוח ל-MyWiFi. MyWiFi ישמור רשומות של מידע לקוח נמסר על ידי שותף הערוץ MyWiFi כתוצאה מהביצועים של שותף ערוץ על פי הסכם זה. כל מידע הלקוח שנמסר על ידי שותף הערוץ יהיה בבעלות שותף ערוץ ו-mywifi, על פי בעלות כזו, ניתן להשתמש על ידי צד בכל צורה שהיא כפופה המתאימה (i) מדיניות הפרטיות של כל מפלגה שפורסמה אז ב אפקט, ו-(ii) כל הפרטיות והגנת הנתונים חוקים ותקנות החלים על איסוף, עיבוד, אחסון ושידור של פרטי הלקוח.
  • על שותף הערוץ לרכוש את כל הנתבים מ-MyWiFi. שותף ערוץ יכול בתורו למכור או להשכיר נתבים כגון לקוחות למטרה הבלעדית של מתן אפשרות ללקוחות להציע את שירות MyWiFi WiFi למשתמשי קצה, בתנאי שמכירה חוזרת או חכירה כזו תהיה על התנאים הישימים והתנאים הקבועים ברישיון לקוח סכם.
  • שותף הערוץ ינהל את פעילויות השיווק והקידום הפרסומי של הלקוח, כולל התאמה אישית של דף הנחיתה כדי לשלב תוכן לקוח, לפי הצורך. שותף הערוץ ינהל את עצמו באופן עקבי עם התדמית המקצועית, המוניטין והאמינות של MyWiFi, ולא יהיה לעסוק בפעילויות המשקפות לרעה על MyWiFi.
  • שותף הערוץ לא: (i) מפרקת, שינוי צורה, לשנות, לתרגם, לפרק, הנדסה לאחור או לנסות בדרך אחרת לפענח או לגזור את קוד המקור, כל סודות מסחריים, או כל מידע רגיש או קנייני של, או כלול או קשור ל בלוח הבקרה MyWiFi או תוכנות MyWiFi אחרות שסופקו להלן; (ii) לשנות, למזג, לשנות, להעתיק, או בדרך אחרת לשכפל או לטפל בלוח הבקרה MyWiFi או כל הרכיבים של שירות MyWiFi WiFi, או לייצר או ליצור כל העבודות הנגזרות של לוח הבקרה MyWiFi; (iii) להשכיר, לשתף, להשאיל או להפעיל את מערכת הבקרה MyWiFi על שיתוף זמן או בסיס השירות הלשכה, או להציע כל שירותים שיתחרו עם או להחליף את שירות MyWiFi WiFi, (iv) להשתמש או לגשת ללוח הבקרה MyWiFi או פלטפורמת לפרסם, העברה, להציג , לאחסן, להפיץ או להפיץ או לשדר באופן אחר, לטעון או להפוך כל דבר לזמין (כולל מידע, קבצים, תוכנה, נתונים או תוכן אחר) המפר את הקניין הרוחני של צד שלישי או זכויות אחרות, לא מתאים, לא מדויק, לא חוקי, טמא, הלשון, מגונה או מגונה, או כל וירוסים, סוסים טרויאניים, תולעים, פצצות זמן, ביוטים, קבצים פגומים, או כל תוכנה דומה אחרת, תוכנית או מכשיר שעלולים להזיק, או לפגוע, לעשות שימוש בלתי הגיוני, לחדור או לרעה לוח הבקרה MyWiFi, פלטפורמת, או כל הרכיבים של שירות MyWiFi WiFi; או (v) אחרת להשתמש בלוח הבקרה MyWiFi, פלטפורמה, או MyWiFi WiFi שירות למטרות בלתי חוקי, אסור, בלתי חוקי, לא הולם, פוגעני, מזיק או מתאים אחרת, כולל בקשר עם פעילויות הקשורות דואר זבל, ספאם , פריצה, השמצה, התעללות, הטרדה, מעקב, איום או הפרה אחרת של הזכויות של כל אדם. שותף הערוץ אחראי לכל התוכן של שותפי הערוץ, בין אם פורסם בדף הנחיתה, המשמש בתבניות השיווק או באופן אחר. MyWiFi אינו מראש מסך תוכן שותף ערוץ, אבל MyWiFi יש את הזכות (אך לא את החובה) על פי שיקול דעתה הבלעדי כדי לסרב או להסיר כל תוכן שותף הערוץ.
  • שותף הערוץ יספק שירותי תמיכה ללקוח לגבי התפעול והתפקוד של שירות MyWiFi WiFi (ואת הרכיבים ממנו). במידה שהשותף ערוץ לא יכול לפתור את הבעיה המסוימת המשפיעה על שירות MyWiFi WiFi, שותף ערוץ יכול לפנות MyWiFi לסיוע כמו בשקל -מחלקה 8-.
  • שותף הערוץ יספק הדרכה ללקוחות כנדרש כדי לאפשר להם להציע את שירות MyWiFi WiFi במיקום לקוח ישים.
  • MyWiFi עשוי לספק שותף ערוץ עם סיסמה כדי לגשת ולהשתמש פלטפורמת ו-MyWiFi בלוח הבקרה; שותפי הערוץ עשויים גם הם לשנות את סיסמאותיהם ישירות. שותף הערוץ אחראי לשמירה על סודיות הסיסמה של שותף הערוץ, והוא אחראי לכל הפעילויות המתרחשות תחת הסיסמא של שותף הערוץ. שותף ערוץ מסכים מיד להודיע MyWiFi של כל שימוש לא מורשה של הסיסמה של שותף הערוץ או כל הפרה אחרת של אבטחה, אשר כולל אך אינו מוגבל לווירוסים מחשב, סוסים טרויאניים, תוכנות ריגול, תוכנות זדוניות, adware, פריצה, ו זדוני אחרים או בלתי-רצויים, האסורים במפורש או לא עקביים, או לא מתואמים, כל הוראה של הסכם זה. MyWiFi שומרת לעצמה את הזכות לשלול את הגישה של שותף הערוץ ולהשתמש בפלטפורמה ובלוח הבקרה MyWiFi, על האפשרות הבלעדית שלה ושיקול דעת וללא הודעה שותף ערוץ, אם כל שימוש לרעה או משחק עבירה מתרחשת או חשוד ביחס אליו. MyWiFi לא תישא באחריות לכל אובדן או נזק הנובע מכישלון של שותף הערוץ לספק MyWiFi עם מידע מדויק או כדי לשמור את הסיסמה של שותף הערוץ מאובטח.
  • שותף הערוץ לא ימנה כל סוכן עצמאי, נציג, מפיץ, OEM, משווק ערך מוסף, אינטגרטור מערכות, ספק שירות או צד שלישי אחר לשווק את המוצרים ללא הסכמה בכתב מראש של MyWiFi (אשר ניתן לסתירה , לפי שיקול דעתה הבלעדי מסיבה כלשהי).
 1. בעלות על קניין רוחני
  • טכנולוגיית רקע MyWiFi. כמו בין הצדדים, MyWiFi בבעלות ותמשיך להיות הבעלים של כל זכות, כותרת ועניין, כולל קניין רוחני וזכויות קנייניות ב-MyWiFi טכנולוגיה. בנוסף לזכויות המוענקות ללוח הבקרה של mywifi ב מדור 2, במידה הנדרשת כדי לאפשר שותף ערוץ כדי לספק את הצעת שירות MyWiFi WiFi ושירות קשור ללקוחות, MyWiFi מעניק בזאת לשותף ערוץ הרישיון לא בלעדי, מוגבל במהלך המונח להשתמש, להתקין, לטעון, גישה, להציג, חנות, להציג, לייצר, לשכפל, ולתקשר עם הציבור הטכנולוגיה MyWiFi.
  • תוכן שותף ערוץ. כמו בקרב הצדדים, הבעלים של הערוץ ימשיך להיות הבעלים של כל הזכויות, התואר והריבית, כולל קניין רוחני והזכות הקניינית בתוכן של שותפי הערוץ. שותף הערוץ מעניק בזאת ל-MyWiFi רשיון לא בלעדי ומוגבל במהלך המונח להשתמש בתוכן שותפי הערוץ אך ורק לצורך מתן השירותים לפי הסכם זה. שותף הערוץ הוא האחראי הבלעדי לאבטחת ולתשלום עבור כל רשיונות התוכן הדיגיטלי וכל מיתר הסימנים או רשיונות זכויות היוצרים מבעלי תוכן של צד שלישי (או מסוכניהם) במידה שתוכן כזה מהווה חלק מהתוכן של שותף הערוץ.
 1. דמי
  • שותף ערוץ מסכים לשלם פיצוי mywifi עבור שירותים וציוד שניתנו שותף הערוץ על פי הסכם זה על פי העמלות ולשלם את לוח הזמנים ב תערוכה 1 Mywifi עשוי לשנות את העמלות ואת לוח הזמנים לשלם להגדיר ב מוצג 1 כאן כשקל -סעיף 11-.
  • שותף ערוץ בזאת מסמיך mywifi לצייר תשלומים חודשיים חוזרים אוטומטיים מ-ויזה, מאסטרקארד או PayPal, כיסוי דמי ההתקנה הראשונית, כל דמי התשלום החודשי וכל התשלומים הרלוונטיים האחרים לשירות וציוד של שותף הערוץ כאמור ב חשבונית חודשית שתישלח בדואר אלקטרוני על ידי MyWiFi. שותף הערוץ ישלם חשבונית זו באמצעות עסקה אלקטרונית אוטומטית.
  • העמלות יחדשו באופן אוטומטי על בסיס של חודש לחודש, ותשלומים חודשיים חוזרים, כאשר הם ישימים, ימשיכו עד שיבחינו בביטול מתקבל על ידי MyWiFi.
  • כל התשלומים בלעדיים של כל המסים, היטלים או החובות המוטלים על-ידי הרשויות המומסים, ושותף הערוץ יהיה אחראי לתשלום כל מיסים, היטלים או חובות.
  • MyWiFi שומר לעצמו את הזכות לבטל את הגישה לשירותים אם היתרה של שותף הערוץ הוא איחור או חשבוניות לא שולמו במלואו. לכל הפחות, MyWiFi ייתן הודעה 7 ימים ' שותף ערוץ לפני סיום הסכם זה, אלא אם כן הסיום המיידי נדרש עקב סיכון לביטחון או יושרה של הפלטפורמה.
  • אם מסיבה כלשהי, ברירת המחדל של שותף הערוץ בתשלום או בחשבוניות שלה לא שולמו במלואו שותף ערוץ מאשר בזאת MyWiFi או ההקצאה שלה כדי לאסוף את כספים מצטיינים, בתוספת חיובים שירות וריבית, בכל שיטה הזמינה MyWiFi. שותף ערוץ יהיה לשפות MyWiFi עבור כל האוסף או החיובים המשפטיים שנגרמו על ידי MyWiFi על מנת לספק ברירות המחדל של התשלום של שותף ערוץ.
  • לא יהיו החזרים או קרדיטים עבור דמי ההתקנה, חודשים חלקיים של שירות, שדרוג/שדרוג החזרים, או החזרים במשך חודשים שאינם בשימוש עם כל שירות. היכן שותף הערוץ מסיים הסכם זה על-פי סעיף 10, שותף הערוץ יהיה גם לשלם mywifi את החיובים הפסקת שצוין ב מוצג 1, או אם לא צוין, סכום השווה ל-50% מהתשלום החודשי הנותר שהיה לתשלום לסוף המונח (באופן קולקטיבי, "דמי הסיום"). שותף הערוץ מכיר כי דמי הסיום הם הערכה סבירה של הפיצויים הנגבים של MyWiFi ולייצג התחשבות עבור שירותים, והם לא קנס.
  • שותף הערוץ יהיה אחראי לכל ההוצאות הנובעות מפעולות עסקיות משלו ו/או שנגרמו על-ידי שותף הערוץ בקשר להסכם זה, כולל, אך לא רק, את כל ההוצאות הכרוכות בקידום, הדגמה, התקנה, ו/או שיווק של שירות MyWiFi WiFi או ביצוע אחר ההתחייבויות שלה לפי הסכם זה.
 1. הצהרה על אחריות והגבלות על חבות
  • למעט המידה שאינה מותרת על-ידי החוק הישים, MYWIFI מוותרת בזאת על כל האחריות והתנאים ביחס לפלטפורמה, היישום MYWIFI, והשירותים והביצועים שלהם, כולל כל אחריות מפורשת או משתמעת או תנאים של סחירות, התאמה למטרה מסוימת, כותרת טובה, איכות מספקת או אי-הפרה, או אלה הנובעים מחוק, מבצע החוק, שימוש בסחר, כמובן של התמודדות או אחרת. מבלי להגביל את הכלליות של האמור לעיל, MYWIFI אינו מתחייב ואין שום מצב ש-(א) השירותים יפגשו את הדרישות הספציפיות של השותף לערוץ, (ב) השירותים יהיו ללא הפרעה, בזמן, בטוח או שגיאות, (ג) התוצאות ש ניתן לקבל מהשימוש בשירותים יהיה מדויק או אמין, או (ד) כל השגיאות בשירותים יתוקנו. השירותים וטכנולוגיית MYWIFI מסופקים על בסיס "כפי שהוא" ו-"כזמין".
  • בשום מקרה לא תהיה לי באחריות בהסכם זה לכל נזק עקיף, מיוחד, מקרי או עקיף (כולל, ללא הגבלה, בין אם ישיר או עקיף, אובדן של עסקים, הכנסות אבודות, אובדן רווחים, איבוד שימוש, אובדן נתונים או אובדן של יתרון כלכלי אחר) עם זאת הם מתעוררות, בין אם להפרה או בנזיקין, וגם אם MYWIFI יעץ בעבר את האפשרות של נזקים כאלה. במידה המרבית המותרת בחוק, חבות MYWIFI במסגרת הסכם זה תוגבל לסכום הכולל של הכסף ששולם ל-MYWIFI על-ידי שותף הערוץ לפי הסכם זה בשלושה (3) חודשים לפני האירוע המעניק מעמסה כזו.
 1. שיפוי
  • שותף הערוץ יהיה לפצות ולהחזיק MyWiFi וקצינים שלה, במאים, עובדים, סוכנים, נציגים, קבלנים, היורשים, ומקצים מזיק ונגד כל הפסדים הנובעים או המיוחס שלה (א) הונאה, התנהגות מכוונת מכוונת או רשלנות מגעילה (ב) הפרת חובות הסודיות שלה לפי הסכם זה (ג) הפרה של מדור 1 או להשתמש בלוח הבקרה MyWiFi באופן מעבר לטווח של שימוש בשקל מדור 2, (ד) הפרת הדין שלה, השימוש הלקוי או ההפרה של זכויות קניין רוחני של צד שלישי עקב תוכן שותף ערוץ, ו (ה) לרעה על נתוני משתמש הקצה או הפרה של חוקי הפרטיות הישימים, כולל בכל מקרה שבו הפסדים כאלה נגרמים על ידי אלה שמפלגה כזו אחראית לחוק. לענין הסכם זה, המושג "הפסדים" פירושו כל הפסדים, התחייבויות ונזקים (כולל מיסים וקנסות קשורים) וכל ההוצאות וההוצאות הנלוות, כולל הוצאות משפטיות סבירות על בסיס שיפוי מלא, הוצאות וליטיגציה, התיישבות, שיפוט, ערעור, עניין ועונשים.
 1. סודיות
  • הגבלות על שימוש במידע חסוי. שותף הערוץ מכיר בכך שבקשר להסכם זה עשויה להיות גישה למידע קנייני של MyWiFi, כולל אך לא רק למסחר סודות, נתונים, תהליכים, מידע טכני, ידע עסקי, תמחור, ספקי שירות, ספקי אירוח, שותפים טכנולוגיים, אסטרטגיות מחקר ופיתוח ושיווק (להלן המכונים באופן קולקטיבי "מידע חסוי"). שותף הערוץ מכיר בכך שחשיפת מידע חסוי בכל דרך תהיה מזיקה מאוד לאינטרס של MyWiFi. שותף ערוץ מסכים כי הזכות לשמור על מידע חסוי כזה מהווה זכות קניינית, אשר MyWiFi זכאי להגן. לפיכך, שותף הערוץ לא יחשוף או יאפשר (במהלך הסכם זה או לאחר מכן) את הגילוי של מידע חסוי כלשהו לכל אדם, או להשתמש או להתיר את השימוש בו, לכל מטרה אחרת מאשר לבעלי מידע כזה. שותף הערוץ לא ישתמש באף מידע חסוי של MyWiFi, למעט כפי שייתכן שיהיה צורך לבצע את חובותיה לפי הסכם זה.
  • הגילוי הנדרש על-פי חוק. שותף הערוץ עשוי לחשוף מידע חסוי בתגובה לצו בית משפט, חוק, שלטון, רגולציה (כולל ללא הגבלה של רגולציה להחלפת ניירות ערך), או פעולה ממשלתית אחרת שסיפקה כי (א) MyWiFi מקבל הודעה בכתב לפני חשיפת המידע, ו (ב) שותף ערוץ מסייע MyWiFi, על חשבונו של MyWiFi, בכל ניסיון על ידי השני כדי להגביל או למנוע את חשיפת המידע החסוי.
  • תרופות על הפרת. שותף ערוץ מסכים כי MyWiFi לא תהיה תרופה נאותה בחוק אם יש הפרה או איימו הפרה של זה סעיף ח. ובהתאם לכך, MyWiFi יהיה זכאי (בנוסף לכל התרופות המשפטיות הזמינות) כדי מניעה או הקלה אחרת שוויונית כדי למנוע או לתקן את הפריצה.
  • חזרה או השמדה. עם סיום או תפוגה של הסכם זה או על בקשה מוקדמת של MyWiFi, שותף הערוץ יהיה (א) על חשבונו, (אני) לחזור מיד MyWiFi כל המידע כי הוא בצורה מוחשית (וכל העותקים ממנו) כי הוא המאפיין של MyWiFi ( כולל על פי הסכם זה) או המכיל מידע חסוי (באופן קולקטיבי, "מידע חומר"), או (ii) על בקשה בכתב MyWiFi, להרוס מידע חומרים כאלה ולספק MyWiFi עם הסמכה בכתב של הרס, ו (ב) לחדול מכל שימוש נוסף של מידע חומרים, אם בצורה מוחשית או בלתי מוחשיים.
  • בעלות. המידע החסוי של MyWiFi הוא, והוא יישאר, המאפיין של MyWiFi. שותף הערוץ אינו מקבל זכות, כותרת, ריבית או רישיון בתוך או לכל מידע חסוי של MyWiFi למעט הזכויות שנקבעו במפורש בהסכם זה.
 1. הגנת נתונים
  • שותף הערוץ יצייתו לכל חוקי הפרטיות הישימים בעת שימוש בשירותים. מבלי להגביל את האמור לעיל, שותף הערוץ רק יעבד מידע אישי לצורך עיבוד השירותים ללקוח, ולא יחשוף כל מידע אישי, בכל דרך שהיא, לכל צד שלישי שאינו לקוח.
  • MyWiFi שומר את הזכות לבצע ביקורת על השימוש של שותף בערוץ בלוח הבקרה MyWiFi, כולל יומני גישה ופעילויות.
  • במידה mywifi הוא מעבד או מעבד משנה של נתונים אישיים הכפופים gdpr, ה תוספת לעיבוד נתונים קובע כי העיבוד. "GDPR" פירושו רגולציה (האיחוד האירופי) 2016/679 של הפרלמנט האירופי והמועצה של 27 באפריל 2016 על הגנה על אנשים טבעיים בנוגע לעיבוד של נתונים אישיים ועל התנועה החופשית של נתונים כאלה, ו הוראה לעבד 95/46/EC.
 1. מונח וסיום
  • טווח. הסכם זה יתחיל בתאריך האפקטיבי וימשיך לתקופת הזמן שנקבעה ב נספח 1 ולאחר מכן יחדש באופן מחודש לחודש, אלא אם כן נמסר אחרת בנספח 1 ("המונח"), בכל מקרה אלא אם כן הוא מסתיים קודם לכן בהתאם ל מאמר 10.
  • סיום לסיבה. אם אחד הצדדים מהווה הפרה של הסכם זה, וברירת מחדל כזו אינה מרפאת בתוך שלושים (30) ימים לאחר שהודעה בכתב מעניקה למפלגת המחדל המציינת את ברירת מחדל, אזי המפלגה אינה מהווה ברירת מחדל, על ידי מתן הודעה בכתב ממנו ל ברירת החדל, סיים הסכם זה כתאריך שצוין בהודעה על סיום.
  • סיום לחדלות פירעון או פשיטת רגל. כל אחד מהצדדים רשאי לסיים את ההסכם באופן מיידי על-ידי מתן הודעה בכתב למפלגה האחרת במקרה של (א) פירוק או חדלות פירעון של הצד השני (ב) מינויו של מקלט או שוטר דומה לאחר, (ג) הצבה של הגורם ה צד אחר לטובת כל או באופן משמעותי את כל הנושים שלה, או (ד) הגשת עתירה ראוי בפשיטת רגל על ידי או נגד הצד השני תחת פשיטת רגל ישימה או לחייבים החקיקה על הקלה או ארגון מחודש.
  • סיום לנוחיותך. כל אחד מהצדדים יכול לסיים את ההסכם בכל עת מסיבה כלשהי על ידי מתן הודעה בכתב לגורם השני המציין סיום כזה.
 1. גנרל
  • קצאה. MyWiFi רשאי להקצות כל הזכויות או ההתחייבויות שלה לפי הסכם זה, ללא הסכמה מפורשת בכתב מראש של שותף ערוץ. ייתכן ששותפי הערוץ לא יקצה הסכם זה ללא הסכמה מפורשת בכתב מראש של MyWiFi.
  • ויתור. לא כישלון או עיכוב על ידי כל צד במימוש הזכות, כוח או הרמדי לפי הסכם זה, למעט כפי שנמסר במפורש בזאת, יהיה לפעול כויתור על כל זכות, כוח או תרופה.
  • נתיקות. אם הוראה כלשהי מהסכם זה או חלק ממנה היא או הופכת לבלתי חוקית, לא חוקית או בלתי ניתן לאכיפה בכל סמכות שיפוטית, חוסר החוקיות, חוסר התוקף או חוסר היכולת של הוראה זו לא ישפיעו: (א) החוקיות, החוקיות או האכיפה של השארית מההוראה או השאר הוראות הסכם זה, לפי הענין, או (ב) החוקיות, החוקיות או האכיפה של הוראה זו או חלק ממנו בכל תחום שיפוט אחר.
  • קבלן עצמאי. שותף ערוץ ו-MyWiFi הם קבלנים עצמאיים, ושום דבר כאן לא יהיה בכל עת להתפרש כדי ליצור את הקשר של המעסיק והעובד, שותפים, המנהל והסוכן, או ונטוררים משותף בין שותף ערוץ MyWiFi. MyWiFi לא תהיה שום זכות או סמכות, ולא ינסה להיכנס לתוך כל חוזה, מחויבות או הסכמה, אחרת לאגד שותף ערוץ או לחייב כל חוב או חבות של כל טבע בשם או בשם של שותף הערוץ.
  • ישרדות. הוראות אלה שעל-פי טבעם נועדו לשרוד את הפסקת ההסכם או התפוגה של הסכם זה ישרדו, אלא אם כן נאמר אחרת להלן.
  • הבטחות נוספות. כל צד יהיה בכל עת ומפעם לפעם, על כל בקשה מצד שני, לבצע ולספק מסמכים נוספים כאלה ולעשות מעשים כאלה ודברים אחרים כפי שהצד השני עשוי לבקש באופן סביר ראיות, לבצע ולתת השפעה מלאה על התנאים , התנאים, הכוונות והמשמעות של הסכם זה.
  • שינויים. MyWiFi עשוי לשנות את התנאים ואת התנאים או התמחור לפי הסכם זה בכל עת על-ידי הצבת השינויים בדף זה. MyWiFi ישתמש במאמצים סבירים כדי להודיע שותף בערוץ, כולל דרך הדוא ל, של שינויים כאלה שישפיעו באופן מהותי על היקף השירותים המסופקים, או כל גידול מחיר החומר. על אף האמור לעיל, שותף הערוץ מקבל את האחריות על הודעה מלאה על השינויים המתפרסמים בדף זה. אם MyWiFi מבצע שינויים שאינם מקובלים על שותף ערוץ, שותף ערוץ יכול לסיים את ההסכם ללא תשלום על ידי מתן הודעה בכתב על ביטול MyWiFi בתוך 45 (45) ימים לאחר תאריך השינוי לא מקובל פורסמה. אם שותף הערוץ לא נותן הודעה בכתב MyWiFi של חיסול כזה בתוך 45 (45) היום, שותף הערוץ ייחשב כאילו קיבל את השינוי, יעיל בתאריך הפרסום שלה. ייתכן ששותפי הערוץ לא ישנה הסכם זה. אין הצהרה או ייצוג (דרך הפה או כתוב) של סוכן מכירות, מפיץ, נציג או עובד של MyWiFi שבוצעו בערוץ שותף יכול לשנות הסכם זה.
  • כוח עליון. MyWiFi לא יהיה אחראי לכל עיכוב או כישלון לבצע את ההתחייבויות שלנו, אם עיכוב כזה או אי-הופעה מתעוררת בקשר עם כל סיבה או גורם מעבר לשליטה סבירים שלו. גורמים כאלה יכללו, ללא הגבלה, כל פעולה של אלוהים, אש, שיטפון, אסון טבע, סטרייק (או מחלוקת עבודה אחרת), מזג אוויר חמור במיוחד, ונדליזם, טרור או כל מעשה, תקנות חוק או בקשה של כל גוף ממשלתי.
  • ההסכם כולו. הסכם זה מהווה את ההסכם כולו בין הצדדים ביחס לנושא ומחליף את כל ההסכמים הקודמים, ההבנות, המשא ומתן, הזיכרון והייצוג הן בכתב והן בין הצדדים.
  • תרופות מצטברות. כל התרופות המסופקות בהסכם זה יהיו מצטברות ובנוסף ל-ולא במקום תרופות אחרות הזמינות לכל צד בחוק או להון.
  • משפט מדיני. הסכם זה יהיה בכפוף לחוקי אונטריו, קנדה, והחוקים הפדרליים של קנדה הישימים בו, והצדדים מסכימים לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט הממוקמים בטורונטו, אונטריו, קנדה. אין כל פעולה, הנובעת מהעסקאות לפי הסכם זה, עשויה להיגרם על-ידי מפלגה למעלה משנתיים לאחר שהגורם לפעולה נצבר.

נספח 1: [להיות ספציפי לכל שותף בערוץ]

עדכון אחרון: 25 במאי 2018

גלול למעלה