Όροι παροχής υπηρεσιών

Άδεια άδειας χρήσης πλατφόρμας δικτύων MyWiFi

Η παρούσα Άδεια Χρήσης (η παρούσα "Συμφωνία") βρίσκεται μεταξύ του MyWiFi ("MyWiFi") και εσάς ("Συνεργάτης καναλιού").

ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ Ή ΚΆΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΣΕ ΤΕΤΡΑΚΙ ΠΟΥ ΝΑ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΟΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ Ή ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΕΙΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ, Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΕΙΠΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ.

Εάν ο Συνεργάτης καναλιού συνάπτει την παρούσα Σύμβαση για λογαριασμό εταιρείας ή άλλης νομικής οντότητας, ο Συνεργάτης καναλιού δηλώνει ότι έχει την εξουσία να δεσμεύει την εν λόγω οντότητα με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις. Εάν ο Συνεργάτης καναλιού δεν έχει τέτοια εξουσιοδότηση ή εάν ο Συνεργάτης καναλιού δεν συμφωνεί με τους όρους της παρούσας Σύμβασης, ο Συνεργάτης καναλιού δεν πρέπει να αποδέχεται την παρούσα Σύμβαση.

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι το MyWiFi έχει αναπτύξει μια ιδιόκτητη πλατφόρμα διαχείρισης wifi hotspot, διαφήμισης και ανάλυσης και παρέχει ορισμένα σχετικά υλικό (δρομολογητές και πύλες) και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης, της τεχνικής υποστήριξης, του υλικού μάρκετινγκ και ενός διαδικτυακού αποθετηρίου γνώσεων, όπως περιγράφεται περαιτέρω και ορίζεται στην παρούσα συμφωνία·

ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι ο συνεργάτης καναλιών επιθυμεί να λάβει από MyWiFi, και MyWiFi επιθυμεί να παρέχει στο συνεργάτη καναλιών την πρόσβαση και τη χρήση της πλατφόρμας διαχείρισης δυναμικής ζώνης WiFi, διαφήμισης και analytics, και να παρέχει τους σχετικούς δρομολογητές και τις υπηρεσίες, όλοι όπως περιγράφεται περαιτέρω και που ορίζεται στην παρούσα σύμβαση;

ΤΩΡΑ, Ως ΕΚ ΤΟΎΤΟΥ, λαμβάνοντας υπόψη τις εγκαταστάσεις και τις αμοιβαίες συμφωνίες και τις συμφωνίες του εν λόγω και άλλα καλά και πολύτιμα υπόψη, η παραλαβή και η επάρκεια των οποίων αναγνωρίζονται, τα μέρη συμφωνούν ως εξής:

 1. ΕΡΜΗΝΕΊΑ
  • Ορισμοί. Όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα συμφωνία, οι ακόλουθοι κεφαλαιοποιημένοι όροι έχουν την έννοια που Το τμήμα 1. Άλλοι όροι με κεφαλαία που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Σύμβαση ορίζονται όπου χρησιμοποιούνται.
   • Ως "Ισχύοντες Νόμοι περί Απορρήτου" νοείται οποιαδήποτε ομοσπονδιακή, πολιτειακή ή επαρχιακή νομοθεσία που ισχύει τώρα ή η οποία μπορεί στο μέλλον να τεθεί σε ισχύ και να διέπει (i) τη συλλογή, χρήση, αποκάλυψη και διαχείριση Προσωπικών Πληροφοριών, ή (ii) την αποστολή εμπορικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή ανεπιθύμητων μηνυμάτων, που ισχύουν για οποιοδήποτε μέρος ή για τις Υπηρεσίες,
   • Ως "Περιεχόμενο Πελάτη" νοείται οποιοδήποτε περιεχόμενο Πελάτη που εισάγεται σε οποιαδήποτε Πρότυπα Μάρκετινγκ από συνεργάτη καναλιού για λογαριασμό του Πελάτη, ή που αποτελεί με άλλο τρόπο μάρκετινγκ ή υλικό προώθησης (τρίτου μέρους) με επωνυμία Πελάτη, όπως Σήματα Πελατών, Ειδοποιήσεις Facebook, κουπόνια για κινητά, κουπόνια, προσφορές, προσφορές, διαφημίσεις banner, βίντεο, λαχεία και ειδοποιήσεις συμβάντων.
   • Ως "Πληροφορίες Πελάτη" νοούνται οι πληροφορίες του Πελάτη, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών παραπομπής που δημιουργούνται από τον Συνεργάτη καναλιού ή παραδίδονται από τον Συνεργάτη καναλιού στο MyWiFi σύμφωνα με δραστηριότητες που προβλέπονται στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης
   • Ως "Άδεια Χρήσης Πελάτη" νοείται μια εκτελεσμένη, δεσμευτική συμφωνία μεταξύ του Συνεργάτη καναλιού και οποιουδήποτε Πελάτη που διέπει την παροχή της Υπηρεσίας MyWiFi WiFi από συνεργάτη καναλιού (συμπεριλαμβανομένων όλων των στοιχείων αυτών) σε Πελάτες που (α) περιλαμβάνουν τυποποιημένους όρους και προϋποθέσεις του κλάδου. (β) διασφαλίζει ότι το MyWiFi δεν ευθύνεται έναντι του Πελάτη ή οποιουδήποτε Τελικού Χρήστη, και (γ) απαιτεί από τους Πελάτες να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες νόμους (συμπεριλαμβανομένων των Ισχυόντων Νόμων περί Απορρήτου),"
   • Ως "Τοποθεσία πελάτη" νοείται η φυσική τοποθεσία που ανήκει ή μισθώνεται από τον Πελάτη και όπου ο Πελάτης προσφέρει υπηρεσία MyWiFi WiFi.
   • Ως "πελάτης" νοείται ένα Πρόσωπο που έχει συνάψει μια Άδεια Χρήσης Πελάτη για να προσφέρει υπηρεσία WiFi WiFi MyWiFi σε μια θέση πελάτη (είτε χρησιμοποιεί ται ή όχι τους δρομολογητές MyWiFi) είτε όχι), και αυτό αποτελεί μέρος του δικτύου WiFi συνεργατών καναλιών.
   • Ως "Ημερομηνία έναρξης ισχύος" νοείται η ημερομηνία κατά την οποία ο Συνεργάτης του Καναλιού (ή ο πράκτοράς του) συμφωνεί να δεσμεύεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις του, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία ηλεκτρονικής αίτησης ή κάνοντας κλικ σε ένα πλαίσιο που υποδεικνύει την αποδοχή της παρούσας Συμφωνίας.
   • Ως "Δεδομένα Τελικού Χρήστη" νοούνται πληροφορίες σχετικά με την Υπηρεσία WiFi των Τελικών Χρηστών και τη χρήση της Υπηρεσίας MyWiFi WiFi, συμπεριλαμβανομένων ονομάτων, διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και πληροφοριών κοινωνικής δικτύωσης των χρηστών, δεδομένων που σχετίζονται με τη συσκευή του Τελικού Χρήστη (όπως η διεύθυνση MAC) ανάλυση ς χρήσης, κοινωνική δραστηριότητα, προστασία της τοποθεσίας πελάτη, θέση της συσκευής, απόδοση διαφήμισης και δελτία πελατών, όλα ως εισαγωγή ή συλλογή μέσω του Πίνακα Ελέγχου MyWiFi. Τα δεδομένα τελικού χρήστη περιλαμβάνουν προσωπικές πληροφορίες τελικού χρήστη.
   • Ως "Προσωπικές Πληροφορίες τελικού χρήστη" νοούνται οι προσωπικές πληροφορίες των τελικών χρηστών·
   • Ως "τελικός χρήστης" νοείται ένα άτομο που χρησιμοποιεί την Υπηρεσία MyWiFi WiFi σε μια τοποθεσία πελάτη ή του οποίου η συσκευή ανταλλάσσει πληροφορίες με την υπηρεσία MyWiFi WiFi.
   • "συμπεριλαμβανομένων" σημαίνει, μεταξύ άλλων, χωρίς περιορισμό και "περιλαμβάνει" περιλαμβάνει χωρίς περιορισμό?
   • "Σελίδα προορισμού": η ιστοσελίδα που εμφανίζεται για πρώτη φορά όταν ένας τελικός χρήστης συνδέεται με την πλατφόρμα και η οποία περιλαμβάνει μια πύλη που επιτρέπει στον τελικό χρήστη να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.
   • Ως "Περιεχόμενο συνεργατών καναλιού" νοείται οποιοδήποτε περιεχόμενο συνεργατών καναλιού που εισάγεται σε οποιαδήποτε πρότυπα μάρκετινγκ ανά συνεργάτη καναλιού ή που αποτελεί με άλλο τρόπο μάρκετινγκ και προωθητικό υλικό με επωνυμία Συνεργάτη καναλιού (τρίτου μέρους), όπως Σήματα συνεργατών καναλιών, ειδοποιήσεις Facebook, κουπόνια για κινητά, κουπόνια, προσφορές, προωθήσεις, διαφημίσεις banner, βίντεο, λαχεία, ειδοποιήσεις συμβάντων.
   • "Δίκτυο WiFi συνεργατών καναλιών": το συνολικό δίκτυο πελατών του συνεργάτη καναλιού·
   • Ως "Εμφάνιση και αίσθηση" νοούνται τα χαρακτηριστικά και η οπτική εμφάνιση της Σελίδας Προορισμού, όπως έχουν προσαρμοστεί με το Περιεχόμενο Πελάτη ή/και το Περιεχόμενο Συνεργατών καναλιού, ανάλογα με την περίπτωση, και θα εξαιρέσουν ρητά την Τεχνολογία MyWiFi.
   • Ως "Πρότυπα μάρκετινγκ" νοούνται τα πρότυπα μάρκετινγκ με δυνατότητα λήψης και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το MyWiFi στον Συνεργάτη καναλιού και τα οποία περιλαμβάνουν πρότυπα που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο Συνεργάτης καναλιού για την αγορά της υπηρεσίας MyWiFi WiFi και των σχετικών υπηρεσιών σε πιθανούς πελάτες, καθώς και πρότυπα που μπορεί να παρέχει ο Συνεργάτης καναλιού σε πελάτες για να βοηθήσει τους πελάτες στην προώθηση της υπηρεσίας MyWiFi WiFi στους τελικούς χρήστες.
   • Ως "σήματα" νοούνται τα σήματα, οι εμπορικές επωνυμίες, τα λογότυπα και τα σχέδια και υποδείγματα·
   • "MyWiFi Πίνακας Ελέγχου" σημαίνει το MyWiFi ιδιόκτητο σε πραγματικό χρόνο αναφοράς και διαχείρισης εφαρμογή λογισμικού με ενσωματωμένο διακομιστή διαφήμισης που φιλοξενείται από MyWiFi και τρέχει στην πλατφόρμα?
   • Ως "Αποθετήριο γνώσης MyWiFi" νοείται μια γενική σελίδα βοήθειας που διαμένει στην Πλατφόρμα και είναι προσβάσιμη στους Συνεργάτες καναλιών για σκοπούς παροχής βοήθειας στην αντιμετώπιση προβλημάτων δρομολογητών.
   • Ως "περιοχή μελών MyWiFi" νοείται μια γενική σελίδα που διαμένει στην πλατφόρμα και χρησιμεύει ως αποθετήριο για πρότυπα μάρκετινγκ και εκπαιδευτικό υλικό.
   • Ως "Πλατφόρμα MyWiFi" ή "Πλατφόρμα" νοούνται οι υπηρεσίες λογισμικού που ανήκουν και λειτουργούν από το MyWiFi: (i) βάσει των οποίων ο Συνεργάτης καναλιού θα έχει πρόσβαση και θα χρησιμοποιεί τον Πίνακα Ελέγχου MyWiFi. και (ii) με την οποία οι Τελικοί Χρήστες θα συνδεθούν (αρχικά στη σελίδα προορισμού) χρησιμοποιώντας την υπηρεσία MyWiFi WiFi,
   • "Δρομολογητής MyWiFi": ασύρματος δρομολογητής ή πύλη (ανάλογα με την περίπτωση) που έχει ρυθμιστεί να λειτουργεί μόνο με τον Πίνακα Ελέγχου MyWiFi, όλο το σχετικό υλικό δρομολογητή, όπως κεραίες και μονάδα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς και οδηγούς εγκατάστασης και άλλο σχετικό υλικό.
   • Ως «Τεχνολογία MyWiFi» νοείται, είτε έχει αδειοδοτηθεί, αποκτήσει ή αναπτυχθεί από το MyWiFi, και όπως μπορεί να τροποποιηθεί, να ενισχυθεί ή να ενημερωθεί κατά τη διάρκεια του Όρου, όλες οι πληροφορίες, τα υλικά, η τεχνογνωσία ή η τεχνολογία, τα στοιχεία, τα δεδομένα, τα γραφικά, ο προγραμματισμός και η κωδικοποίηση (συμπεριλαμβανομένων όλων των διεπαφών, των συσκευών πλοήγησης, των μενού, των δομών μενού ή των ρυθμίσεων, των εικονιδίων, της βοήθειας και άλλων επιχειρησιακών οδηγιών, καθώς και όλων των άλλων στοιχείων οποιουδήποτε κώδικα πηγής ή αντικειμένου) που περιλαμβάνουν την Πλατφόρμα (και το Lookof , ο Πίνακας Ελέγχου MyWiFi, τα πρότυπα μάρκετινγκ, τα σημάδια MyWiFi και το αποθετήριο γνώσεων MyWiFi, καθώς και όλες οι κυριολεκτικές και μη κυριολεκτικές εκφράσεις ιδεών που λειτουργούν, προκαλούν, δημιουργούν, κατευθύνουν, χειρίζονται, έχουν πρόσβαση ή επηρεάζουν με άλλο τρόπο την πλατφόρμα (και την εμφάνιση και την αίσθηση αυτής), τον Πίνακα Ελέγχου MyWiFi, τα πρότυπα μάρκετινγκ, τα σημάδια MyWiFi και τα στοιχεία αποκατάστασης γνώσης MyWiFi, και τα στοιχεία σχεδιασμού.
   • Ως "Υπηρεσία MyWiFi WiFi" νοείται η ασύρματη πρόσβαση στο internet που παρέχεται σε τοποθεσία πελάτη μέσω της πλατφόρμας.
   • "Πρόσωπο": ένα άτομο, μια εταιρεία, μια εταιρεία, ένα καταπίστευμα, μια ανώνυμη οργάνωση, η κυβέρνηση μιας χώρας ή οποιαδήποτε πολιτική υποδιαίρεση αυτής, ή οποιαδήποτε υπηρεσία ή υπηρεσία οποιασδήποτε τέτοιας κυβέρνησης, και οι εκτελεστές, οι διαχειριστές ή άλλοι νομικοί εκπρόσωποι ενός ατόμου υπό την ιδιότητα αυτή·
   • Ως "Προσωπικές Πληροφορίες" νοούνται οι πληροφορίες σχετικά με ένα αναγνωρίσιμο άτομο και περιλαμβάνουν πληροφορίες που είναι "προσωπικές πληροφορίες" κατά την έννοια ενός ή περισσότερων Εφαρμοστέων Νόμων περί Απορρήτου,
   • "Πολιτική Απορρήτου": η πολιτική απορρήτου που ισχύει για τη χρήση της Υπηρεσίας MyWiFi WiFi από τους τελικούς χρήστες,
   • Ως "Επεξεργασία" ή "Επεξεργασία" νοείται η συλλογή, χρήση, τροποποίηση, ανάκτηση, αποκάλυψη, αποθήκευση, ανωνυμοποίηση, διαγραφή ή/και διαχείριση Προσωπικών Πληροφοριών.
   • Ως "Υπηρεσίες" νοείται η παροχή του Πίνακα Ελέγχου MyWiFi ως υπηρεσία ς πρόσβασης και χρήσης από τον Συνεργάτη καναλιού, οι διατάξεις της υπηρεσίας MyWiFi WiFi που προσφέρει για παροχή σε πελάτες, καθώς και οι υπηρεσίες φιλοξενίας, μάρκετινγκ και επωνυμίας, εκπαίδευσης και υποστήριξης, όπως περιγράφεται στην Το άρθρο 2;
   • Ως "Όροι Χρήσης" νοούνται οι όροι χρήσης που ισχύουν για τη χρήση της Υπηρεσίας MyWiFi WiFi από τους Τελικούς Χρήστες, όπως πρέπει να συμφωνηθούν από έναν τελικό χρήστη πριν επιτραπεί η χρήση της Υπηρεσίας MyWiFi WiFi. Και
   • Ως "Εκπαιδευτικό υλικό" νοείται το εκπαιδευτικό υλικό και το περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων των βίντεο, όπως οι λίστες ελέγχου για γρήγορα αποτελέσματα, η διαμόρφωση της πλατφόρμας, οι τεχνικές εκπαίδευσης πωλήσεων και τα σχέδια στρατηγικής πωλήσεων.
 1. ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ MYWIFI
  • Πλατφόρμα. Το MyWiFi, κατά τη διάρκεια του Όρου, θα λειτουργεί την Πλατφόρμα πρόσβασης από τον Συνεργάτη καναλιού, όπως προβλέπεται στην παρούσα Σύμβαση.
  • Πίνακας ελέγχου MyWiFi - Λογισμικό ως υπηρεσία. Το MyWiFi, κατά τη διάρκεια του όρου, θα φιλοξενήσει τον πίνακα ελέγχου MyWiFi στην πλατφόρμα. Σε σχέση με αυτό, το MyWiFi παρέχει στο Bya License για απομακρυσμένη πρόσβαση και χρήση του Πίνακα Ελέγχου MyWiFi και της Πλατφόρμας κατά τη διάρκεια του Όρου σε μη αποκλειστική, παγκόσμια, ατελώς βάση (εκτός από τα τέλη που καταβάλλονται παρακάτω) για τους σκοπούς της διαχείρισης του Δικτύου Συνεργατών καναλιών, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής, οργάνωσης και δημιουργίας αναφορών με χρήση δεδομένων τελικού χρήστη και της παροχής των ίδιων στους πελάτες , τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων μάρκετινγκ και προώθησης (συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των προτύπων μάρκετινγκ όπως προβλέπεται παρακάτω) και τη χρήση άλλων λειτουργιών του Πίνακα Ελέγχου MyWiFi, όπως μπορεί να προστεθεί κατά καιρούς. Για μεγαλύτερη βεβαιότητα, ο Συνεργάτης καναλιού μπορεί επίσης να παρέχει πρόσβαση στην Πλατφόρμα στους πελάτες του, προκειμένου να χρησιμοποιήσει την Υπηρεσία MyWiFi WiFi.
  • Υλικολογισμικό, εξοπλισμός και ελεγκτές cloud.
   • Δρομολογητές. Το MyWiFi μπορεί, κατά τη διάρκεια του Όρου, να θέσει στη διάθεση του Συνεργάτη καναλιού ορισμένους τύπους δρομολογητών για αγορά από τον Συνεργάτη καναλιού, όπως ορίζεται στην Πλατφόρμα. Ο Συνεργάτης καναλιού μπορεί με τη σειρά του να μεταπωλήσει ή να νοικιάσει τέτοιους δρομολογητές σε πελάτες με μοναδικό σκοπό να επιτρέψει στους Πελάτες να προσφέρουν την υπηρεσία MyWiFi WiFi στους τελικούς χρήστες. Ο Συνεργάτης Καναλιού μπορεί να αγοράσει Δρομολογητές από το MyWiFi συμπληρώνοντας μια παραγγελία αγοράς στη φόρμα, όπως μπορεί να απαιτείται από το MyWiFi και να δημοσιεύεται στην Πλατφόρμα κατά καιρούς κατά τη διάρκεια του Όρου. Όλοι οι Δρομολογητές θα υπόκεινται στην τυπική περιορισμένη εγγύηση του ισχύοντος κατασκευαστή που ισχύει κατά τη στιγμή της πώλησης των εν λόγω Δρομολογητών (η «Εγγύηση Κατασκευαστή»). Το MyWiFi δεν προβαίνει (και ο Συνεργάτης καναλιού δεν θα προβεί σε οποιονδήποτε πιθανό ή πραγματικό Πελάτη) οποιαδήποτε δήλωση ή εγγύηση σχετικά με τους Δρομολογητές και δεν θα είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε Εγγύηση ή δηλώσεις του Κατασκευαστή που σχετίζονται με τα προϊόντα τους, ούτε για τη συγκεκριμένη εκτέλεση των όρων και προϋποθέσεων οποιασδήποτε Εγγύησης Κατασκευαστή. Η υποχρέωση του MyWiFi όσον αφορά τη λειτουργία των Δρομολογητών περιορίζεται στην ανάρτηση επιλεγμένων πληροφοριών στο Αποθετήριο Γνώσης MyWiFi.
   • Υλικολογισμικό MyWiFi. Το MyWiFi μπορεί, κατά τη διάρκεια του Όρου, να διαθέσει στο Channel Partner ορισμένα υλικολογισμικά (i) στους δρομολογητές που αγοράστηκαν από το MyWiFi ή (ii) για ξεχωριστή λήψη και χρήση στον υπάρχοντα εξοπλισμό του Συνεργάτη καναλιού. Σε κάθε περίπτωση, το MyWiFi παρέχει στο Κανάλι Partner άδεια απομακρυσμένης πρόσβασης και χρήσης του υλικολογισμικού MyWiFi κατά τη διάρκεια του Όρου σε μη αποκλειστική, παγκόσμια, ατελή βάση (εκτός από τα τέλη που καταβάλλονται στο παρόν) με σκοπό την ενεργοποίηση της υπηρεσίας MyWiFi WiFi. MyWiFi δεν κάνει (και Channel Partner δεν θα κάνει σε οποιαδήποτε πιθανή ή πραγματική Πελάτη) οποιαδήποτε εκπροσώπηση ή εγγύηση σε σχέση με το firmware, και η υποχρέωση MyWiFi σε σχέση με τη λειτουργία του firmware περιορίζεται στην απόσπαση επιλεγμένων πληροφοριών σχετικά με το Αρχείο Γνώσεων MyWiFi.
   • Απομακρυσμένη πρόσβαση. Για ορισμένες υλοποιήσεις, ο Συνεργάτης καναλιού ή ο Πελάτης μπορεί να ζητήσει από το MyWiFi να διαχειριστεί την υλοποίηση και την παροχή της Υπηρεσίας MyWiFi WiFi εξ αποστάσεως, αποστελόμενος απευθείας στον Συνεργάτη καναλιού ή στον υπάρχοντα εξοπλισμό του Πελάτη (σε κάθε περίπτωση όπου ο εν λόγω εξοπλισμός υποστηρίζεται από το MyWiFi). Με τον τρόπο αυτό, ο Συνεργάτης καναλιού θα διασφαλίσει και θα διασφαλίσει ότι ο Πελάτης (i) παρέχει στο MyWiFi όλα τα απαραίτητα δικαιώματα για απομακρυσμένη πρόσβαση, χρήση και τροποποίηση του εν λόγω εξοπλισμού χωρίς περαιτέρω συγκατάθεση ή ειδοποίηση προς τον Συνεργάτη ή τον Πελάτη του Καναλιού. και (ii) συμφωνεί ότι, όταν ο Συνεργάτης καναλιού ή ο Πελάτης παρέχει στο MyWiFi διαπιστευτήρια σύνδεσης για να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτόν τον εξοπλισμό, όλη αυτή η πρόσβαση γίνεται με δική του ευθύνη του Συνεργάτη καναλιού ή του Πελάτη, ανάλογα με την περίπτωση.
  • Υπηρεσία WiFi Wi-Fi MyWiFi. Το MyWiFi, κατά τη διάρκεια του χρόνου, θα διαθέτει την υπηρεσία MyWiFi WiFi. Ο Συνεργάτης καναλιού θα επιτρέπει, κατά τη διάρκεια του Όρου, στους Πελάτες του να προσφέρουν την Υπηρεσία MyWiFi WiFi στους Τελικούς Χρήστες σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου.
  • Υπηρεσίες επωνυμίας και μάρκετινγκ.
   • Το MyWiFi, κατά τη διάρκεια του χρόνου, θα καταστήσει την περιοχή μελών MyWiFi διαθέσιμη στο συνεργάτη καναλιών. Ο συνεργάτης καναλιών μπορεί να χρησιμοποιήσει τα πρότυπα μάρκετινγκ και οποιουσδήποτε άλλους πόρους στην περιοχή μελών MyWiFi για να εμπορευτεί την υπηρεσία WiFi MyWiFi στους πελάτες, και μπορεί να παρέχει ορισμένα από τα πρότυπα μάρκετινγκ στους πελάτες για να επιτρέψει στους πελάτες το μάρκετινγκ της υπηρεσίας MyWiFi WiFi στους τελικούς χρήστες. Ο Συνεργάτης καναλιού αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι το MyWiFi μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για τη συλλογή πληροφοριών τελικού χρήστη και ότι ο Συνεργάτης καναλιού είναι υπεύθυνος για την απόκτηση ή τη διασφάλιση της απόκτησης από τον Πελάτη οποιασδήποτε συγκατάθεσης που απαιτείται για να επιτραπεί στο MyWiFi να στοχεύει διαφημίσεις σε Τελικούς Χρήστες.
   • Οι πληροφορίες που κοινοποιούνται στην Περιοχή Μελών MyWiFi αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του MyWiFi και πρέπει να παραμένουν εμπιστευτικές ανά πάσα στιγμή και να μην χρησιμοποιούνται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που επιτρέπεται από το MyWiFi. Ο Συνεργάτης καναλιού δεν μπορεί να μοιραστεί ή να πωλήσει οποιαδήποτε πληροφορία σε Πελάτες ή άλλους, να συσκευάσει ή να προσφέρει αυτές τις πληροφορίες ως μπόνους, να προσθέσει αυτές τις πληροφορίες σε ιστότοπους μελών ή να διανείμει με άλλο τρόπο αυτές τις πληροφορίες χωρίς γραπτή συγκατάθεση από το MyWiFi ή σύμφωνα με τις ρητές γραπτές οδηγίες του MyWiFi. Τα σήματα που εμφανίζονται στις πληροφορίες περιοχής μελών είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.
   • Το MyWiFi διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την πρόσβαση του Συνεργάτη καναλιού ή οποιουδήποτε άλλου ατόμου στην Περιοχή Μελών MyWiFi ανά πάσα στιγμή, εάν παρουσιαστεί οποιαδήποτε κακή χρήση ή εγκληματική ενέργεια, ή εάν εντοπιστούν μη εξουσιοδοτημένη κοινή χρήση αρχείων ή συνδέσεις πολλαπλών IP.
   • Το MyWiFi μπορεί, κατά τη διάρκεια του Όρου, να διαθέσει στους Συνεργάτες καναλιών μια ιδιωτική περιοχή μελών προσβάσιμη μόνο στον Συνεργάτη καναλιού και σε άλλους συνεργάτες καναλιών του MyWiFi, καθώς και στους τοπικούς συνεργάτες του δικτύου Wifi, η περιοχή που θα χρησιμεύσει ως πόρος για να μάθει, να καταιγισμού ιδεών, να μοιραστεί και να ανταλλάξει ιδέες σχετικά με την προώθηση και την πώληση της Υπηρεσίας MyWiFi WiFi.
   • Το MyWiFi, κατά τη διάρκεια του Όρου, για κάθε Πελάτη θα διαθέτει μια επεξεργάσιμη Σελίδα Προορισμού που μπορεί να προσαρμοστεί από τον Συνεργάτη καναλιού για να ενσωματώσει περιεχόμενο συνεργάτη καναλιού ή/και Περιεχόμενο Πελάτη, ανάλογα με την περίπτωση.
  • Υπηρεσίες Φιλοξενίας. Η Πλατφόρμα θα φιλοξενείται από τρίτο πάροχο φιλοξενίας που έχει επιλεγεί από το MyWiFi για πρόσβαση από τον Συνεργάτη καναλιού και τους Τελικούς Χρήστες, όπως προβλέπεται από την παρούσα Σύμβαση. MyWiFi θα κάνει λογικές προσπάθειες για την παρακολούθηση του χρόνου up-time των υπηρεσιών φιλοξενίας, αλλά δεν εγγυάται ή να εγγυάται τη διαθεσιμότητά της, λόγω διαφόρων εξωτερικών παραγόντων του Διαδικτύου. Επιπλέον, η διαθεσιμότητα της Πλατφόρμας μπορεί να διακοπεί προκειμένου να παρέχει προγραμματισμένη συντήρηση και αναβαθμίσεις στην Πλατφόρμα, τον Server, τον Πίνακα Ελέγχου MyWiFi ή οποιοδήποτε υλικό ή λογισμικό που απαιτείται για τη φιλοξενία, τη λειτουργία ή τη μετάδοση της Πλατφόρμας και την παροχή της Υπηρεσίας MyWiFi WiFi.
  • Υπηρεσίες Εκπαίδευσης. Το MyWiFi, κατά τη διάρκεια του Όρου, θα προσφέρει κάποια εκπαίδευση στον Συνεργάτη καναλιού όσον αφορά το μάρκετινγκ, τη δημιουργία, την τιμολόγηση και τη λειτουργία της Υπηρεσίας MyWiFi WiFi, και χρησιμοποιώντας τον Πίνακα Ελέγχου MyWiFi, καθώς η εκπαίδευση αυτή δημοσιεύεται στην Πλατφόρμα κατά καιρούς κατά τη διάρκεια του Όρου. Το MyWiFi, επίσης, κατά τη διάρκεια του χρόνου, θα διαθέτει εκπαιδευτικό υλικό στον Συνεργάτη καναλιού στην περιοχή μελών.
  • Υπηρεσίες Υποστήριξης. MyWiFi θα πρέπει, κατά τη διάρκεια της Περιόδου: (α) να καταστήσει το εύλογο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την ηλεκτρονική υποστήριξη συνομιλίας στη διάθεση του Channel Partner σε 24ωρη βάση για τη λειτουργία της Υπηρεσίας MyWiFi WiFi (και των συστατικών της), και όσον αφορά τον Πίνακα Ελέγχου MyWiFi, (β) να χρησιμοποιεί εμπορικά εύλογες προσπάθειες για την παροχή λύσεων, αλλαγών και διορθώσεων, όπως απαιτείται για τη διατήρηση της υπηρεσίας MyWiFi WiFi (και των στοιχείων της) και του πίνακα ελέγχου MyWiFi που λειτουργούν· και (γ) παρέχουν στον συνεργάτη καναλιών πρόσβαση στο αποθετήριο γνώσης MyWiFi. Το MyWiFi δεν θα έχει και δεν θα έχει καμία υποχρέωση να παρέχει οποιαδήποτε υποστήριξη απευθείας στους Πελάτες ή τους Τελικούς Χρήστες. Εναπόκειται στον Συνεργάτη της Μάγχης να παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης σε πελάτες όσον αφορά τη λειτουργία της Υπηρεσίας MyWiFi WiFi (και των συστατικών στοιχείων της), όπως προβλέπεται Το τμήμα 1 Παρακάτω.
 1. ΑΡΜΟΔΙΌΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΏΝ ΤΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΎ.
  • Ο Συνεργάτης καναλιού θα χρησιμοποιήσει εμπορικά εύλογες προσπάθειες για την αγορά της Υπηρεσίας MyWiFi WiFi σε πιθανούς πελάτες, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των προτύπων μάρκετινγκ. Ο Συνεργάτης καναλιού δεν θα προβεί σε ψευδείς ή παραπλανητικές δηλώσεις ή εγγυήσεις σχετικά με το MyWiFi ή την Υπηρεσία MyWiFi WiFi (ή τα συστατικά αυτού), ή να προβεί σε παραπλανητικές επιχειρηματικές πρακτικές. Ο Συνεργάτης καναλιού θα απέχει από την κοινοποίηση οποιωνδήποτε πληροφοριών σχετικά με εγγυήσεις ή εγγυήσεις σχετικά με την Υπηρεσία MyWiFi WiFi, εκτός από αυτές που έχουν εξουσιοδοτηθεί ρητά από το MyWiFi ή ορίζονται στη βιβλιογραφία MyWiFi\'s ή σε άλλο διαφημιστικό υλικό.
  • Πριν από την παράδοση δρομολογητών ή την ενεργοποίηση ενός πελάτη να προσφέρει την υπηρεσία MyWiFi WiFi, ο Συνεργάτης καναλιού θα απαιτεί από τον Πελάτη να εκτελέσει μια Άδεια Χρήσης Πελάτη. Η Άδεια Χρήσης Πελάτη θα είναι σε μορφή και ουσία που ο Συνεργάτης του Καναλιού μπορεί να επιλέξει, και μπορεί να εκχωρήσει στους εν λόγω Πελάτες, κατά τη διάρκεια της Άδειας Χρήσης Πελάτη, το περιορισμένο δικαίωμα: (α) χρήσης ορισμένων προτύπων μάρκετινγκ για την αγορά της υπηρεσίας MyWiFi WiFi σε τελικούς χρήστες και για την προσαρμογή της επεξεργάσιμης σελίδας προορισμού ώστε να ενσωματώνει περιεχόμενο πελάτη. και (β) όπως επιτρέπεται από myWiFi, απομακρυσμένη πρόσβαση και χρήση του MyWiFiControl Panel σε μια μη αποκλειστική, σε όλο τον κόσμο, πλήρως καταβάλλεται, ατελώς βάση για τους σκοπούς της διαχείρισης της παρουσίας τους της Υπηρεσίας MyWiFi WiFi, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής, οργάνωση ς και δημιουργίας εκθέσεων με τη χρήση δεδομένων τελικού χρήστη, τη διεξαγωγή μάρκετινγκ και διαφημιστικών δραστηριοτήτων (συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των προτύπων μάρκετινγκ), και τη χρήση άλλων MyWiFi Control Panel λειτουργίες, όπως μπορεί να προστεθεί από καιρό σε καιρό. Εκτός από τα ανωτέρω, και τουλάχιστον, κάθε τέτοια Άδεια Χρήσης Πελάτη θα περιέχει όρους και προϋποθέσεις που: (i) είναι οι ίδιοι ή ουσιαστικά παρόμοιοι στην προστασία του MyWiFi, της Τεχνολογίας MyWiFi και της Υπηρεσίας MyWiFi WiFi σε όσους παρέχονται από το MyWiFi στον Πελάτη στην παρούσα Σύμβαση, συμπεριλαμβανομένης της Τμήματα 3 και 4Και Τα άρθρα 6, 7, 8 και 9; (ii) απαιτούν από τον Πελάτη να προσαρμόσει και να χρησιμοποιήσει τους ίδιους ή ουσιαστικά παρόμοιους Όρους Χρήσης και πολιτική απορρήτου σε σχέση με την Υπηρεσία MyWiFi WiFi με αυτούς που παρέχονται από το MyWiFi. (iii) να απαιτούν από τον Πελάτη να είναι υπόλογος για κάθε επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών σε σχέση με την Υπηρεσία MyWiFi WiFi για τους σκοπούς των Εφαρμοστέων Νόμων περί Απορρήτου (συμπεριλαμβανομένης της λήψης τυχόν απαραίτητων συναινέσεων από τους Τελικούς Χρήστες)· και (iv) διαφορετικά, δεν προβαίνετε ή δεν προβλέπουν πρόσθετες δηλώσεις, εγγυήσεις, αποζημιώσεις ή υποχρεώσεις προς τον Πελάτη. Ο Συνεργάτης καναλιού θα είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για τη χρήση και την παροχή της Τεχνολογίας MyWiFi από τους Πελάτες του, καθώς και για την Υπηρεσία MyWiFi WiFi, και ο Συνεργάτης καναλιού θα αποζημιώνει και θα κατέχει αβλαβές MyWiFi για τυχόν απώλειες (όπως ορίζεται στο Το τμήμα 7) που προκύπτουν από MyWiFi που σχετίζονται, άμεσα ή έμμεσα, με τη χρήση και την παροχή των εν λόγω πελατών της Τεχνολογίας MyWiFi, και η Υπηρεσία MyWiFi WiFi.
  • Όσον αφορά τα ανωτέρω, το MyWiFi μπορεί να διαθέσει ένα πρότυπο Συμφωνίας Άδειας Χρήσης Πελάτη, Όρων Χρήσης και Πολιτικής Απορρήτου για τη χρήση του Συνεργάτη καναλιού (συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης), υπό την προϋπόθεση ότι ο Συνεργάτης καναλιού αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι το MyWiFi αποποιείται κάθε ευθύνη και ευθύνη για τη χρήση (και τροποποίηση) των εν λόγω προτύπων από τον Συνεργάτη του Καναλιού και ότι εναπόκειται στον Συνεργάτη καναλιού να ζητήσει κατάλληλες νομικές συμβουλές σχετικά με αυτά. Σε καμία περίπτωση ο Συνεργάτης καναλιού δεν θα συνάψει Μια Άδεια Χρήσης Πελάτη που δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις της παρούσας Το τμήμα 3.
  • Ο συνεργάτης καναλιού θα παραδώσει όλες τις πληροφορίες πελατών σε MyWiFi. Το MyWiFi διατηρεί αρχεία πληροφοριών πελάτη που παραδίδονται από τον Συνεργάτη καναλιού στο MyWiFi ως αποτέλεσμα της απόδοσης του Συνεργάτη καναλιού σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση. Όλες οι Πληροφορίες Πελάτη που παρέχονται από τον Συνεργάτη καναλιού θα ανήκουν από κοινού στον Συνεργάτη καναλιού και το MyWiFi και, σύμφωνα με την εν λόγω ιδιοκτησία, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από οποιοδήποτε μέρος με οποιονδήποτε τρόπο κρίνεται κατάλληλος υπό την επιφύλαξη (i) των δημοσιευμένων πολιτικών απορρήτου κάθε μέρους που ισχύουν τότε, και (ii) όλων των νόμων και κανονισμών προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων που ισχύουν για τη συλλογή, την επεξεργασία, την αποθήκευση και τη διαβίβαση των Πληροφοριών Πελάτη.
  • Ο συνεργάτης καναλιών πρέπει να αγοράσει όλους τους δρομολογητές από MyWiFi. Ο Συνεργάτης καναλιού μπορεί με τη σειρά του να μεταπωλήσει ή να νοικιάσει τέτοιους Δρομολογητές σε Πελάτες με μοναδικό σκοπό να επιτρέψει στους Πελάτες να προσφέρουν την Υπηρεσία MyWiFi WiFi στους Τελικούς Χρήστες, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω μεταπώληση ή μίσθωση θα βασίζεται στους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στην Άδεια Χρήσης Πελάτη.
  • Ο Συνεργάτης καναλιού θα διαχειρίζεται τις δραστηριότητες μάρκετινγκ και προώθησης για τον Πελάτη, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμογής της σελίδας προορισμού για την ενσωμάτωση περιεχομένου πελάτη, ανάλογα με την περίπτωση. Channel Partner θα συμπεριφέρεται με τρόπο που συνάδει με την επαγγελματική εικόνα, τη φήμη και την αξιοπιστία του MyWiFi, και δεν πρέπει να συμμετέχουν σε δραστηριότητες που αντικατοπτρίζουν αρνητικά σε MyWiFi.
  • Ο Συνεργάτης καναλιού δεν πρέπει: (i) να απομεταγλωττίσει, να μετασχηματίσει, να τροποποιήσει, να μεταφράζει, να αποσυναρμολογήσει, να αποσυδώσει, να αποκωδικοποιήσει ή να αποκρυπτογραφήσει ή να αντλήσει με άλλο τρόπο τον πηγαίο κώδικα, οποιαδήποτε εμπορικά μυστικά ή οποιεσδήποτε ευαίσθητες ή ιδιοκτησιακές πληροφορίες ή περιλαμβάνονται ή σχετίζονται με τον Πίνακα Ελέγχου MyWiFi ή άλλο λογισμικό MyWiFi που παρέχεται στο παρόν, (ii) να τροποποιήσετε, να συγχωνεύσετε, να τροποποιήσετε, να αντιγράψετε ή να αναπαραγάγετε ή να παραποιήσετε με άλλο τρόπο τον Πίνακα Ελέγχου MyWiFi ή οποιαδήποτε στοιχεία της Υπηρεσίας MyWiFi WiFi, ή να παράγετε ή να δημιουργείτε παράγωγα έργα του Πίνακα Ελέγχου MyWiFi, (iii) ενοικίαση, κοινή χρήση, δανεισμό ή λειτουργία του Πίνακα Ελέγχου MyWiFi σε χρονομεριστική μίσθωση ή γραφείο εξυπηρέτησης, ή να προσφέρει οποιεσδήποτε υπηρεσίες που θα ανταγωνίζονταν ή θα αντικαταστήσουν την Υπηρεσία MyWiFi WiFi, (iv) χρησιμοποιούν ή έχουν πρόσβαση στον Πίνακα Ελέγχου myWiFi ή πλατφόρμα για τη δημοσίευση, μεταφορά, εμφάνιση, αποθήκευση, διανομή ή διάδοση ή με άλλο τρόπο μετάδοση, φόρτωση ή διάθεση οτιδήποτε (συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών , αρχεία, λογισμικό, δεδομένα ή άλλο περιεχόμενο) που παραβιάζει την πνευματική ιδιοκτησία ή άλλα δικαιώματα τρίτου μέρους, ακατάλληλο, ανακριβές, παράνομο, βέβηλο, δυσφημιστικό, άσεμνο ή άσεμνο, ή οποιουσδήποτε ιούς, δούρειους ίππους, σκουλήκια, ωοτοκεφρίες, cancelbots, κατεστραμμένα αρχεία ή οποιοδήποτε άλλο παρόμοιο λογισμικό, πρόγραμμα ή συσκευή που μπορεί να είναι επιζήμια, ή να βλάψουν, να ακατάλληλα, να παραβιάσουν ή να κάνουν κατάχρηση του Πίνακα Ελέγχου MyWiFi , την Πλατφόρμα ή οποιαδήποτε στοιχεία της υπηρεσίας MyWiFi WiFi. ή (v) διαφορετικά χρησιμοποιήστε τον Πίνακα Ελέγχου MyWiFi, πλατφόρμα, ή το MyWiFi WiFi Υπηρεσία για παράνομους, απαγορευμένους, παράνομη, ακατάλληλη, προσβλητική, επιζήμια ή άλλως ακατάλληλους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων σε σχέση με δραστηριότητες που αφορούν ανεπιθύμητη ηλεκτρονική αλληλογραφία, spamming, hacking, δυσφήμηση, κατάχρηση, παρενόχληση, καταδίωξη, απειλή ή άλλως παραβίαση των δικαιωμάτων οποιουδήποτε προσώπου. Ο Συνεργάτης καναλιού είναι υπεύθυνος για όλο το Περιεχόμενο Συνεργατών Καναλιού, είτε δημοσιεύεται στη σελίδα προορισμού, που χρησιμοποιείται στα πρότυπα μάρκετινγκ, είτε με άλλο τρόπο. Το MyWiFi δεν προ-προ-οθόνη Channel Partner Περιεχόμενο, αλλά MyWiFi έχει το δικαίωμα (αλλά όχι την υποχρέωση) κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να αρνηθεί ή να αφαιρέσετε οποιοδήποτε περιεχόμενο συνεργάτη καναλιού.
  • Ο Συνεργάτης καναλιού θα παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης στον Πελάτη όσον αφορά τη λειτουργία και τη λειτουργία της Υπηρεσίας MyWiFi WiFi (και των στοιχείων της). Στο βαθμό που ο συνεργάτης καναλιών δεν μπορεί να επιλύσει το ιδιαίτερο ζήτημα που έχει επιπτώσεις στην υπηρεσία MyWiFi WiFi, ο συνεργάτης καναλιών μπορεί να έρθει σε επαφή με MyWiFi για τη βοήθεια όπως προτιμούμενη Το τμήμα 8.
  • Ο Συνεργάτης καναλιού θα παρέχει εκπαίδευση στους Πελάτες, όπως απαιτείται, ώστε να μπορούν να προσφέρουν την Υπηρεσία MyWiFi WiFi στην ισχύουσα τοποθεσία του πελάτη.
  • Το MyWiFi μπορεί να παρέχει στον συνεργάτη καναλιού έναν κωδικό πρόσβασης για να αποκτήσει πρόσβαση και να χρησιμοποιήσει την Πλατφόρμα και τον Πίνακα Ελέγχου MyWiFi. Οι Συνεργάτες καναλιών μπορούν επίσης να αλλάξουν απευθείας τους κωδικούς πρόσβασής τους. Ο Συνεργάτης καναλιού είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του κωδικού πρόσβασης του Συνεργάτη καναλιού και είναι υπεύθυνος για όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στον κωδικό πρόσβασης του Συνεργάτη καναλιού. Ο Συνεργάτης καναλιού συμφωνεί να ειδοποιήσει αμέσως το MyWiFi για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού πρόσβασης του Συνεργάτη καναλιού ή οποιαδήποτε άλλη παραβίαση της ασφάλειας, η οποία περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται σε ιούς υπολογιστών, δούρειους ίππους, λογισμικό υποκλοπής spyware, κακόβουλο λογισμικό, adware, hacking και άλλα κακόβουλα ή ανεπιθύμητα μέσα που απαγορεύονται ρητά ή σιωπηρά από οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Σύμβασης. Η MyWiFi διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την πρόσβαση και τη χρήση της Πλατφόρμας και του Πίνακα Ελέγχου MyWiFi, κατά την αποκλειστική επιλογή και διακριτικότητα και χωρίς προειδοποίηση προς τον Συνεργάτη της Μάγχης, εάν οποιαδήποτε κακή χρήση ή εγκληματική ενέργεια συμβεί ή υπάρχει υποψία σχετικά με αυτήν. Το MyWiFi δεν θα είναι υπεύθυνο για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκύπτει από την αποτυχία του συνεργάτη καναλιών να παράσχει MyWiFi τις ακριβείς πληροφορίες ή για να κρατήσει τον κωδικό πρόσβασης του συνεργάτη καναλιών ασφαλή.
  • Ο Συνεργάτης της Μάγχης δεν θα διορίσει ανεξάρτητο αντιπρόσωπο, αντιπρόσωπο, διανομέα, OEM, μεταπωλητή προστιθέμενης αξίας, ολοκληρωτή συστημάτων, πάροχο υπηρεσιών ή άλλο τρίτο μέρος για την αγορά των Προϊόντων χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του MyWiFi (το οποίο μπορεί να παρακρατηθεί, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια για οποιονδήποτε λόγο).
 1. ΙΔΙΟΚΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΗΣΗΣ
  • Τεχνολογία παρασκηνίου MyWiFi. Μεταξύ των μερών, το MyWiFi κατέχει και θα συνεχίσει να κατέχει όλα τα δικαιώματα, τον τίτλο και το συμφέρον, συμπεριλαμβανομένης της πνευματικής ιδιοκτησίας και των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας στην Τεχνολογία MyWiFi και στην Τεχνολογία MyWiFi. Εκτός από τα δικαιώματα που παραχωρούνται στον Πίνακα Ελέγχου MyWiFi Το τμήμα 2, στο βαθμό που απαιτείται για να μπορέσει ο Συνεργάτης καναλιού να παρέχει την προσφορά myWiFi WiFi Service και τη σχετική υπηρεσία σε πελάτες, το MyWiFi παρέχει στο Συνεργάτη καναλιού μια μη αποκλειστική, περιορισμένη άδεια χρήσης κατά τη διάρκεια του Όρου για χρήση, εγκατάσταση, φόρτωση, πρόσβαση, προβολή, αποθήκευση, προβολή, εμφάνιση, παραγωγή, αναπαραγωγή και επικοινωνία στο κοινό της Τεχνολογίας MyWiFi.
  • Περιεχόμενο συνεργάτη καναλιού. Μεταξύ των μερών, ο Συνεργάτης καναλιού κατέχει και θα συνεχίσει να κατέχει όλα τα δικαιώματα, τον τίτλο και τα συμφέροντα, συμπεριλαμβανομένης της πνευματικής ιδιοκτησίας και των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας στο Περιεχόμενο συνεργατών καναλιών και στο περιεχόμενο του Channel Partner. Ο Συνεργάτης καναλιού χορηγεί στο MyWiFi μια μη αποκλειστική, περιορισμένη άδεια κατά τη διάρκεια του Όρου για τη χρήση του Περιεχομένου Συνεργατών καναλιού αποκλειστικά για τους σκοπούς της παροχής των Υπηρεσιών στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης. Ο Συνεργάτης καναλιού είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εξασφάλιση και πληρωμή για όλες τις άδειες χρήσης ψηφιακού περιεχομένου και οποιεσδήποτε άλλες άδειες χρήσης σημάτων ή πνευματικών δικαιωμάτων από τρίτους κατόχους περιεχομένου (ή τους αντιπροσώπους τους) στο βαθμό που το εν λόγω περιεχόμενο αποτελεί μέρος του Περιεχομένου συνεργατών καναλιού.
 1. ΤΈΛΗ
  • Channel Partner συμφωνεί να καταβάλει MyWiFi αποζημίωση για τις υπηρεσίες και τον εξοπλισμό που παρέχονται στο Channel Partner σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, σύμφωνα με τα τέλη και το χρονοδιάγραμμα αμοιβής που ορίζονται στο Έκθεμα 1 Το MyWiFi μπορεί να αλλάξει τα τέλη και το χρονοδιάγραμμα Πειστήριο 1 μέχρι του Το τμήμα 11.
  • Ο Συνεργάτης καναλιού εξουσιοδοτεί το MyWiFi να αντλεί μηνιαίες αυτόματες επαναλαμβανόμενες πληρωμές από τη Visa, τη MasterCard ή την PayPal, καλύπτοντας το αρχικό τέλος εγκατάστασης, όλα τα μηνιαία τέλη και όλες τις άλλες ισχύουσες πληρωμές στην υπηρεσία και τον εξοπλισμό του Συνεργάτη καναλιού, όπως αναφέρεται σε μηνιαίο τιμολόγιο που θα αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το MyWiFi. Ο Συνεργάτης καναλιού θα πληρώσει αυτό το τιμολόγιο μέσω αυτοματοποιημένης ηλεκτρονικής συναλλαγής.
  • Οι χρεώσεις θα ανανεώνονται αυτόματα σε μηνιαία βάση και οι μηνιαίες επαναλαμβανόμενες πληρωμές, κατά περίπτωση, θα συνεχίζονται μέχρι να ληφθεί ειδοποίηση ακύρωσης από το MyWiFi.
  • Όλα τα τέλη δεν περιλαμβάνουν όλους τους φόρους, εισφορές ή δασμούς που επιβάλλονται από τις φορολογικές αρχές, και ο Συνεργάτης της Μάγχης είναι υπεύθυνος για την πληρωμή όλων αυτών των φόρων, εισφορών ή δασμών.
  • Το MyWiFi διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την πρόσβαση σε υπηρεσίες σε περίπτωση που το υπόλοιπο του Συνεργάτη καναλιού είναι ληξιπρόθεσμο ή τα τιμολόγια δεν εξοφλούνται πλήρως. Τουλάχιστον, το MyWiFi θα ειδοποιήσει 7 ημέρες στον Συνεργάτη καναλιού πριν τερματίσει την παρούσα Σύμβαση, εκτός εάν απαιτείται άμεσος τερματισμός λόγω κινδύνου για την ασφάλεια ή την ακεραιότητα της Πλατφόρμας.
  • Εάν για οποιονδήποτε λόγο, οι αθετήσεις υποχρεώσεων του Συνεργάτη καναλιού στην πληρωμή ή τα τιμολόγιά του δεν πληρώνονται με πλήρες πρόγραμμα συνεργατών καναλιών, εξουσιοδοτεί το MyWiFi ή τον εκδοχέα του να συλλέγει τα οφειλόμενα χρήματα, συν τα έξοδα υπηρεσιών και τους τόκους, με οποιαδήποτε μέθοδο είναι διαθέσιμη στο MyWiFi. Ο Συνεργάτης καναλιού θα αποζημιώσει το MyWiFi για όλες τις εισπράξεις ή τα νομικά έξοδα που προκύπτουν από το MyWiFi, προκειμένου να ικανοποιήσει τις προεπιλογές πληρωμής του Συνεργάτη καναλιού.
  • Δεν θα υπάρξουν επιστροφές χρημάτων ή πιστώσεις για τα τέλη εγκατάστασης, μερικούς μήνες υπηρεσίας, επιστροφές χρημάτων αναβάθμισης/υποβάθμισης ή επιστροφές χρημάτων για μήνες που δεν χρησιμοποιούνται με οποιαδήποτε υπηρεσία. Σε περίπτωση που ο Συνεργάτης καναλιού τερματίζει την παρούσα Σύμβαση Το τμήμα 10, Ο Συνεργάτης καναλιού θα καταβάλει επίσης στο MyWiFi τις χρεώσεις τερματισμού που Πειστήριο 1, ή αν δεν προσδιορίζεται, ένα ποσό ίσο με το 50% των υπόλοιπων μηνιαίων τελών που θα έπρεπε να καταβάλλονται μέχρι το τέλος της περιόδου (συλλογικά, τα "Τέλη Τερματισμού"). Ο Συνεργάτης καναλιού αναγνωρίζει ότι τα Τέλη Τερματισμού αποτελούν εύλογη εκτίμηση των εκκαθαρισθείσες ζημιών του MyWiFi και αποτελούν αντάλλαγμα για τις Υπηρεσίες και δεν αποτελούν ποινή.
  • Ο Συνεργάτης καναλιού θα είναι υπεύθυνος για όλες τις δαπάνες που προκύπτουν από τις δικές του επιχειρηματικές δραστηριότητες ή/και από τον Συνεργάτη καναλιού σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, όλων των εξόδων που προκύπτουν από την προώθηση, επίδειξη, εγκατάσταση ή/και εμπορία της Υπηρεσίας WiFi MyWifi ή την εκπλήρωση με άλλο τρόπο των υποχρεώσεών της βάσει της παρούσας Σύμβασης.
 1. ΑΝΑΚΤΗΜΕΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ
  • ΜΕ ΕΚ ΤΟ ΕΠΙΜΗΘΈΝ ΤΑ ΠΑΡΟΥΜΕΝΟ ΤΟ ΙΣΧΥΟ, ΤΟ MYWIFI ΔΙΑΤΟΥΡΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ, ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΥΒΙΦΙ, ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ ΟΠΟΙΩΝΔΉΠΟΤΕ ΡΗΤΩΝ Ή ΣΙΩΠΗΡΏΝ ΕΓΓΥΉΣΕΩΝ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΌΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟ ΣΚΟΠΌ, ΚΑΛΟΥ ΤΙΤΓΟΥΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΒΆΣΕΩΝ, Ή ΕΚΕΊΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΎΠΤΟΥΝ ΑΠΌ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΌ, ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΊΟΥ , ΠΟΡΕΊΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΆΤΕΥΣΗΣ Ή ΜΕ ΆΛΛΟ ΤΡΌΠΟ. ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΚΤΗΣΕΩΝ, ΤΟ MYWIFI ΔΕΝ ΕΓΓΥΙΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ Ο ΠΡΟΫΠΌΘΕΣΗ ΌΤΙ (Α) ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ, (Β) ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑ ΕΊΝΑΙ ΑΔΙΆΛΕΙΠΤΕΣ, ΈΓΚΑΙΡΕΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ Ή ΧΩΡΊΣ ΛΆΘΗ, (Γ) ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΑ ΕΊΜΑΣΤΕ ΑΚΡΙΒΉ Ή ΑΞΙΌΠΙΣΤΑ, Ή (Δ) ΤΥΧΌΝ ΛΆΘΗ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΎΝ. ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ MYWIFI ΠΑΡΈΧΟΝΤΑΙ ΣΕ "ΩΣ ΈΧΕΙ" ΚΑΙ "ΩΣ ΔΙΑΘΈΣΙΜΟ" ΒΆΣΗ.
  • ΣΕ ΚΑΜΊΑ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ Η MYWIFI ΔΕΝ ΕΥΘΎΝΕΤΑΙ ΒΆΣΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΎΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΊΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΈΜΜΕΣΗ, ΤΙΜΩΡΗΤΙΚΉ, ΕΙΔΙΚΉ, ΤΥΧΑΊΑ Ή ΕΠΑΚΌΛΟΥΘΗ ΖΗΜΊΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ, ΧΩΡΊΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌ, ΆΜΕΣΗΣ Ή ΈΜΜΕΣΗΣ, ΑΠΏΛΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ, ΧΑΜΈΝΩΝ ΕΣΌΔΩΝ, ΑΠΏΛΕΙΑΣ ΧΡΉΣΗΣ, ΑΠΏΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ Ή ΑΠΏΛΕΙΑΣ ΆΛΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΎ ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΟΣ), ΩΣΤΌΣΟ ΠΡΟΚΎΠΤΟΥΝ, ΕΊΤΕ ΠΡΌΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΠΑΡΆΒΑΣΗ ΕΊΤΕ ΓΙΑ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΊΑ, ΚΑΙ ΑΚΌΜΗ ΚΑΙ ΑΝ Η MYWIFI ΈΧΕΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΈΝΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΊ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑ ΤΈΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΏΝ. ΣΤΟ ΜΈΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΌ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΝΟΜΙΚΉ, Η ΕΥΘΎΝΗ ΤΗΣ MYWIFI ΒΆΣΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΎΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΊΑΣ ΠΕΡΙΟΡΊΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΌ ΧΡΗΜΑΤΙΚΌ ΠΟΣΌ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΆΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ MYWIFI ΑΠΌ ΤΟΝ ΣΥΝΕΡΓΆΤΗ ΤΗΣ CHANNEL ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΎΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΊΑΣ ΚΑΤΆ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ (3) ΜΉΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΟΎΝΤΑΙ ΤΟΥ ΓΕΓΟΝΌΤΟΣ ΠΟΥ ΓΕΝΝΆ ΤΗΝ ΕΝ ΛΌΓΩ ΕΥΘΎΝΗ.
 1. ΑΠΟΖΗΜΊΩΣΗ
  • Channel Partner θα αποζημιώσει και να κατέχει MyWiFi και τα στελέχη, διευθυντές, υπαλλήλους, πράκτορες, αντιπροσώπους, εργολάβους, διαδόχους και αβλαβείς από και κατά οποιαδήποτε και όλες τις ζημίες που προκύπτουν από ή να καταλογισμού της (α) απάτη, εκ προθέσεως παράπτωμα ή βαριά αμέλεια, (β) παραβίαση των υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας του δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας, (γ) παραβίαση της Το τμήμα 1 ή τη χρήση του Πίνακα Ελέγχου MyWiFi κατά τρόπο πέραν του πεδίου Το τμήμα 2, (δ) την παραβίαση, υπεξαίρεση ή παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων λόγω Περιεχομένου Συνεργάτη Καναλιού και (ε) κατάχρηση δεδομένων τελικού χρήστη ή παραβίαση οποιωνδήποτε Ισχυόντων Νόμων περί Απορρήτου, συμπεριλαμβανομένης σε κάθε περίπτωση κατά την οποία οι εν λόγω απώλειες προκαλούνται από εκείνους για τους οποίους το εν λόγω μέρος είναι υπεύθυνο βάσει του νόμου. Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, ως "Ζημίες" νοούνται όλες οι ζημίες, υποχρεώσεις και ζημίες (συμπεριλαμβανομένων των φόρων και των σχετικών κυρώσεων) και όλα τα σχετικά έξοδα και έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων νομικών εξόδων σε βάση πλήρους αποζημίωσης, καθώς και τα έξοδα και τα έξοδα της δικαστικής διαμάχης, του διακανονισμού, της δικαστικής απόφασης, της έφεσης, των τόκων και των κυρώσεων.
 1. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΌΤΗΤΑ
  • Περιορισμός χρήσης εμπιστευτικών πληροφοριών. Ο Συνεργάτης της Channel αναγνωρίζει ότι σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση μπορεί να έχει πρόσβαση σε ιδιόκτητες πληροφορίες του MyWiFi, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά εμπορικών μυστικών, δεδομένων, διαδικασιών, τεχνικών πληροφοριών, επιχειρηματικών γνώσεων, τιμολόγησης, παρόχων υπηρεσιών, παρόχων φιλοξενίας, τεχνολογικών εταίρων, στρατηγικών έρευνας και ανάπτυξης και μάρκετινγκ (εφεξής «Εμπιστευτικές Πληροφορίες»). Channel Partner αναγνωρίζει ότι η αποκάλυψη των εμπιστευτικών πληροφοριών με οποιονδήποτε τρόπο θα ήταν ιδιαίτερα επιζήμια για το συμφέρον του MyWiFi. Channel Partner συμφωνεί ότι το δικαίωμα διατήρησης αυτών των εμπιστευτικών πληροφοριών αποτελεί ιδιοκτησιακό δικαίωμα, το οποίο MyWiFi δικαιούται να προστατεύσει. Κατά συνέπεια, ο Συνεργάτης του Καναλιού δεν θα αποκαλύψει ή θα επιτρέψει (είτε κατά τη διάρκεια της παρούσας Συμφωνίας είτε στη συνέχεια) την αποκάλυψη οποιωνδήποτε Εμπιστευτικών Πληροφοριών σε οποιοδήποτε πρόσωπο, ή να χρησιμοποιήσει ή να επιτρέψει τη χρήση των ίδιων, για σκοπούς άλλους από εκείνους του ιδιοκτήτη των πληροφοριών αυτών. Ο Συνεργάτης καναλιού δεν θα χρησιμοποιεί εμπιστευτικές πληροφορίες του MyWiFi, εκτός εάν είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του βάσει της παρούσας Σύμβασης.
  • Γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το Νόμο. Channel Partner μπορεί να αποκαλύψει Εμπιστευτικές Πληροφορίες σε απάντηση σε μια έγκυρη δικαστική απόφαση, νόμος, κανόνας, κανονισμός (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό κάθε κανονισμό ανταλλαγής τίτλων), ή άλλη κυβερνητική δράση, υπό την προϋπόθεση ότι (α) MyWiFi ενημερώνεται γραπτώς πριν από την αποκάλυψη των πληροφοριών, και (β) Channel Partner βοηθά MyWiFi, με έξοδα MyWiFi, σε οποιαδήποτε προσπάθεια από την άλλη να περιορίσει ή να αποτρέψει την αποκάλυψη των Εμπιστευτικών Πληροφοριών.
  • Ένδικα μέσα κατά την παραβίαση. Channel Partner συμφωνεί ότι MyWiFi δεν θα έχει επαρκή ένδικα μέσα στο νόμο, εάν υπάρχει παραβίαση ή απειλούνται παραβίαση αυτής της Το άρθρο 8 και, κατά συνέπεια, ότι το MyWiFi θα δικαιούται (εκτός από τυχόν διαθέσιμα ένδικα μέσα) ασφαλιστικά ή άλλα εύλογα μέτρα για την πρόληψη ή την επανόρθωση της εν λόγω παραβίασης.
  • Επιστροφή ή καταστροφή. Με την καταγγελία ή τη λήξη της παρούσας Σύμβασης ή κατόπιν προγενέφωνου αιτήματος του MyWiFi, ο Συνεργάτης του Καναλιού (α) με δικά του έξοδα, (i) επιστρέφει αμέσως στο MyWiFi όλες τις πληροφορίες που είναι σε απτή μορφή (και όλα τα αντίγραφά τους) που αποτελούν ιδιοκτησία του MyWiFi (συμπεριλαμβανομένης της παρούσας Σύμβασης) ή που περιέχει εμπιστευτικές πληροφορίες (συλλογικά, τις «Υλικές Πληροφορίες») που αποτελούν ιδιοκτησία του MyWiFi (συμπεριλαμβανομένης της παρούσας Σύμβασης) ή που περιέχει εμπιστευτικές πληροφορίες (συλλογικά, τις «Υλικές Πληροφορίες») που αποτελούν ιδιοκτησία του MyWiFi (συμπεριλαμβανομένης της παρούσας Σύμβασης) ή που περιέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες (συλλογικά, τις «Υλικές Πληροφορίες») που αποτελούν ιδιοκτησία του MyWiFi (συμπεριλαμβανομένης της παρούσας Σύμβασης) ή περιέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες (συλλογικά, τις «Υλικές Πληροφορίες») που αποτελούν ιδιοκτησία του MyWiFi (συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων της παρούσας Σύμβασης) ή περιέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες (συλλογικά, τις «Υλικές Πληροφορίες») που αποτελούν ιδιοκτησία του MyWiFi (συμπεριλαμβανομένης της παρούσας Σύμβασης) ή περιέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες (συλλογικά, τι , ή (ii) κατόπιν γραπτού αιτήματος του MyWiFi, καταστρέψτε αυτές τις Υλικές Πληροφορίες και παρέχετε στο MyWiFi γραπτή πιστοποίηση της καταστροφής αυτής και (β) να παύσετε κάθε περαιτέρω χρήση οποιασδήποτε Υλικής Πληροφορίας, είτε σε υλική είτε σε άυλη μορφή.
  • Ιδιοκτησία. Οι εμπιστευτικές πληροφορίες του MyWiFi είναι, και θα παραμείνουν, ιδιοκτησία του MyWiFi. Ο Συνεργάτης καναλιού δεν αποκτά κανένα δικαίωμα, τίτλο, συμφέρον ή άδεια σε ή σε οποιαδήποτε από τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες του MyWiFi, εκτός από τα δικαιώματα που ορίζονται ρητά στην παρούσα Σύμβαση.
 1. ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ
  • Ο Συνεργάτης καναλιού θα συμμορφώνεται με όλους τους Ισχύοντες Νόμους περί Απορρήτου κατά τη χρήση των Υπηρεσιών. Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, ο Συνεργάτης καναλιού θα επεξεργάζεται προσωπικές πληροφορίες μόνο για τους σκοπούς της παροχής των υπηρεσιών στον Πελάτη και δεν θα αποκαλύπτει προσωπικές πληροφορίες, με οποιονδήποτε τρόπο, σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος εκτός από τον Πελάτη.
  • Το MyWiFi διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει τη χρήση του Πίνακα Ελέγχου MyWiFi από τον Συνεργάτη καναλιού, συμπεριλαμβανομένων αρχείων καταγραφής πρόσβασης και δραστηριοτήτων.
  • Στο βαθμό που το MyWiFi είναι εκτελών την επεξεργασία ή υπεργολάβος δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που Προσθήκη επεξεργασίας δεδομένων διέπει την εν λόγω επεξεργασία. "ΓΚΠΔ": ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ελεύθερης κυκλοφορίας των δεδομένων αυτών, και η κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ.
 1. ΌΡΟΣ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΌΣ
  • Όρος. Η παρούσα συμφωνία θα αρχίσει την ημερομηνία έναρξης ισχύος και θα για το χρονικό διάστημα που Το πειστήριο 1 και στη συνέχεια θα ανανεώνεται σε μηνιαία βάση, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο πειστήριο 1 (ο «Όρος»), σε κάθε περίπτωση, εκτός εάν τερματίζεται νωρίτερα σύμφωνα με αυτό. Άρθρο 10.
  • Τερματισμός για αιτία. Εάν κάποιο από τα μέρη παραβιάσει ουσιώδεις την παρούσα Σύμβαση και η εν λόγω αθέτηση υποχρέωσης δεν θεραπευθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την παροχή γραπτής ειδοποίησης στο αθετούν μέρος που προσδιορίζει την αθέτηση υποχρέωσης, τότε το μέρος που δεν είναι σε αθέτηση μπορεί, με γραπτή ειδοποίηση στο αθετούν τα μέρη, να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία από ημερομηνία που ορίζεται στην εν λόγω ειδοποίηση καταγγελίας.
  • Καταγγελία για Αφερεγγυότητα ή Πτώχευση. Κάθε μέρος μπορεί να καταγγείλει αμέσως την παρούσα Συμφωνία με γραπτή ειδοποίηση προς το άλλο μέρος σε περίπτωση (α) εκκαθάρισης ή αφερεγγυότητας του άλλου μέρους, β) το διορισμό κατ' αντιδίκου ή παρόμοιου υπαλλήλου για το άλλο μέρος, γ) ανάθεση από το άλλο μέρος προς όφελος όλων ή ουσιαστικά όλων των πιστωτών του, ή (δ) την υποβολή αξιοκρατικής αίτησης σε πτώχευση από ή κατά του άλλου μέρους υπό οποιαδήποτε ισχύουσα πτώχευση ή τη νομοθεσία των οφειλετών για την ελάφρυνση ή την αναδιοργάνωσή της.
  • Τερματισμός για ευκολία. Κάθε μέρος μπορεί να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία ανά πάσα στιγμή για οποιονδήποτε λόγο, παρέχοντας γραπτή ειδοποίηση στο άλλο μέρος στην οποία αναφέρεται η εν λόγω καταγγελία.
 1. ΓΕΝΙΚΉ
  • Ανάθεση. Το MyWiFi μπορεί να εκχωρήσει οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του βάσει της παρούσας Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη ρητή γραπτή συγκατάθεση του Συνεργάτη του Καναλιού. Ο Συνεργάτης καναλιού δεν μπορεί να εκχωρήσει την παρούσα Σύμβαση χωρίς την προηγούμενη ρητή γραπτή συγκατάθεση του MyWiFi.
  • Παραίτηση. Καμία παράλειψη ή καθυστέρηση από οποιοδήποτε μέρος στην άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος, εξουσίας ή ένδικου μέσου δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά στο παρόν, δεν θα λειτουργεί ως παραίτηση από οποιοδήποτε τέτοιο δικαίωμα, εξουσία ή ένδικο μέσο.
  • Διαιρετότητα. Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Σύμβασης ή μέρος αυτής είναι ή καθίσταται παράνομη, άκυρη ή μη εφαρμόσιμη σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία, η παρανομία, η αναπηρία ή το ανεφάρμοστο της εν λόγω διάταξης δεν θα επηρεάσει: (α) τη νομιμότητα, την εγκυρότητα ή την εκτελεστότητα του υπολοίπου της διάταξης ή των υπόλοιπων διατάξεων της παρούσας Συμφωνίας, ανάλογα με την περίπτωση, ή (β) τη νομιμότητα, την εγκυρότητα ή την εκτελεστότητα της εν λόγω διάταξης ή μέρους αυτής σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία.
  • Ανεξάρτητος Ανάδοχος. Channel Partner και MyWiFi είναι ανεξάρτητοι ανάδοχοι, και τίποτα στο παρόν δεν θα πρέπει ανά πάσα στιγμή να ερμηνεύεται για τη δημιουργία της σχέσης του εργοδότη και των εργαζομένων, των εταίρων, του διευθυντή και του πράκτορα, ή των κοινών επιχειρήσεων μεταξύ channel partner και MyWiFi. Το MyWiFi δεν θα έχει κανένα δικαίωμα ή εξουσία και δεν θα επιχειρήσει να συνάψει οποιαδήποτε σύμβαση, δέσμευση ή συμφωνία, να δεσμεύσει τον Συνεργάτη της Μάγχης ή να υποστεί οποιαδήποτε οφειλή ή ευθύνη οποιασδήποτε φύσης στο όνομα ή για λογαριασμό του Συνεργάτη του Καναλιού.
  • Επιβίωση. Οι διατάξεις που από τη φύση τους προορίζονται να επιβιώσουν από τη λήξη ή τη λήξη της παρούσας συμφωνίας, θα επιζήσουν, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν.
  • Περαιτέρω διαβεβαιώσεις. Κάθε μέρος εκτελεί ανά πάσα στιγμή και κατά καιρούς, κατόπιν αιτήματος του άλλου μέρους, τα εν λόγω περαιτέρω έγγραφα και προβαίνει σε περαιτέρω πράξεις και πράγματα που το άλλο μέρος μπορεί ευλόγως να ζητήσει να αποδείξει, να πραγματοποιήσει και να εφαρμόσει πλήρως τους όρους, τις προϋποθέσεις, την πρόθεση και την έννοια της παρούσας συμφωνίας.
  • Αλλαγές. Το MyWiFi μπορεί να αλλάξει τους όρους και τις προϋποθέσεις ή την τιμολόγηση στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης ανά πάσα στιγμή, δημοσιεύοντας τις αλλαγές σε αυτή τη σελίδα. Το MyWiFi θα χρησιμοποιήσει εύλογες προσπάθειες για να ειδοποιήσει τον Συνεργάτη καναλιού, μεταξύ άλλων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για τέτοιες αλλαγές που θα επηρεάσουν σημαντικά το πεδίο εφαρμογής των παρεχόμενων υπηρεσιών ή οποιαδήποτε σημαντική αύξηση της τιμής. Παρά τα ανωτέρω, ο Συνεργάτης καναλιού αποδέχεται την ευθύνη να είναι πλήρως ενημερωμένος για τις αλλαγές που δημοσιεύονται σε αυτή τη σελίδα. Εάν το MyWiFi κάνει αλλαγές που δεν είναι αποδεκτές από τον Συνεργάτη καναλιού, ο Συνεργάτης καναλιού μπορεί να καταγγείλει τη Συμφωνία χωρίς χρέωση, ειδοποιώντας γραπτώς το MyWiFi εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία που δημοσιεύτηκε η απαράδεκτη αλλαγή. Εάν ο Συνεργάτης καναλιού δεν ειδοποιήσει γραπτώς το MyWiFi για τον εν λόγω τερματισμό εντός της εν λόγω περιόδου σαράντα πέντε (45) ημερών, ο Συνεργάτης καναλιού θα θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί την αλλαγή, με ισχύ από την ημερομηνία της τοποθέτησής του. Ο συνεργάτης καναλιού ενδέχεται να μην αλλάξει την παρούσα Σύμβαση. Καμία δήλωση ή αναπαράσταση (προφορική ή γραπτή) οποιουδήποτε αντιπροσώπου πωλήσεων, διανομέα, αντιπροσώπου ή υπαλλήλου του MyWiFi που γίνεται στον Συνεργάτη καναλιού δεν μπορεί να αλλάξει την παρούσα Σύμβαση.
  • Ανωτέρας. Το MyWiFi δεν θα είναι υπεύθυνο για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αδυναμία εκτέλεσης των υποχρεώσεών μας εάν προκύψει τέτοια καθυστέρηση ή μη εκτέλεση σε σχέση με οποιαδήποτε αιτία ή αιτίες πέρα από τον εύλογο έλεγχό του. Τέτοιες αιτίες θα περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, οποιαδήποτε πράξη του Θεού, φωτιά, πλημμύρα, φυσική καταστροφή, απεργία (ή άλλη εργασιακή διαφορά), ασυνήθιστα σοβαρές καιρικές συνθήκες, βανδαλισμούς, τρομοκρατία, ή οποιαδήποτε πράξη, κανονισμό ς του νόμου ή αίτημα οποιουδήποτε κυβερνητικού οργάνου.
  • Ολόκληρη η συμφωνία. Η παρούσα συμφωνία αποτελεί το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ των μερών όσον αφορά το αντικείμενο της παρούσας και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες συμφωνίες, συμφωνίες, διαπραγματεύσεις, μνημόνια και δηλώσεις τόσο γραπτές όσο και προφορικές μεταξύ των μερών.
  • Σωρευτικά διορθωτικά μέτρα. Όλα τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στην παρούσα συμφωνία είναι σωρευτικά και, επιπλέον και όχι αντί για άλλα ένδικα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους, είτε από το νόμο είτε στα ίδια κεφάλαια.
  • Εφαρμοστέο Δίκαιο. Η παρούσα Συμφωνία διέπεται από τους νόμους του Οντάριο, τον Καναδά, και τους ομοσπονδιακούς νόμους του Καναδά που ισχύουν σε αυτήν, και τα μέρη συμφωνούν με την αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων που βρίσκονται στο Τορόντο, Οντάριο, Καναδάς. Καμία ενέργεια που προκύπτει από τις συναλλαγές στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας δεν μπορεί να ασκηθεί από οποιοδήποτε από τα δύο μέρη περισσότερο από δύο έτη μετά τη συσσώρευση της αιτίας της αγωγής.

ΠΕΙΣΤΉΡΙΟ 1: [ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΈΧΕΤΑΙ ΕΙΔΙΚΆ ΓΙΑ ΚΆΘΕ ΣΥΝΕΡΓΆΤΗ ΚΑΝΑΛΙΟΎ]

Τελευταία ενημέρωση: 25 Μαΐου 2018

Κύλιση προς τα επάνω