ใช้ MyWiFi กับ Xirrus

ผสานรวมกับจุดเข้าใช้งาน Xirrus โดยใช้การรับรองความถูกต้องของ RADIUS/AAA

มาย WiFi + ซีรุส  ดีกว่าอยู่ด้วยกัน

เกี่ยวกับ Xirrus

Xirrus SD-WAN Wi-Fi & จุดเชื่อมต่อธุรกิจ | A&A ริเวอร์เบด

Cambium Networks acquired Xirrus to deliver a broad selection of best-in-class wireless networking solutions. Xirrus also allows control on user access and application performance end-to-end. Learn more about Xirrus’ Wi-FI and business access points.

Xirrus Website >
Xirrus Support >
การสนับสนุนของ MyWiFi Xirrus )

การผสานการทำงานของฮาร์ดแวร์เพิ่มเติม

เครือข่าย MyWiFi ผสานรวมกับกระบวนการทางธุรกิจของคุณ

รวม Xirrus กับ MyWiFi

ดูว่าทําไมเครือข่าย MyWiFi จึงทําให้ Xirrus ดีขึ้น
เลื่อนไปด้านบน