Χρήση του MyWiFi με το Xirrus

Ενσωματώστε με σημεία πρόσβασης Xirrus χρησιμοποιώντας έλεγχο ταυτότητας RADIUS/AAA.

MyWiFi + Ξιρούς.  Καλύτερα μαζί.

Σχετικά με τον Ξηρό

Xirrus SD-WAN Wi-Fi & Σημείο πρόσβασης επιχειρήσεων | Κοίτη

Cambium Networks acquired Xirrus to deliver a broad selection of best-in-class wireless networking solutions. Xirrus also allows control on user access and application performance end-to-end. Learn more about Xirrus’ Wi-FI and business access points.

Xirrus Website >
Xirrus Support >
Υποστήριξη MyWiFi Xirrus

Περισσότερες ενσωματώσεις υλικού

Τα δίκτυα MyWiFi ενσωματώνονται με την επιχειρηματική σας διαδικασία.

Ενσωματώστε το Xirrus με το MyWiFi

Δείτε γιατί τα δίκτυα MyWiFi κάνουν το Xirrus καλύτερο.
Κύλιση προς τα επάνω