השתמש בקובץ ה-Wifi באמצעות פעילות מבצעית

הוסף באופן אוטומטי משתמשים מערכת WiFi לרשימות הקמפיין הפעיל שלך.

מיכ-Wifi + פעילות מבצעית.  . יותר טוב ביחד

כיצד לשלב את רשתות ה-Wifi עם פעילות מבצעית

אודות פעילות מבצעית

דוא ל שיווק, אוטומציה & עסקים קטנים CRM

שיווק דוא ל משולב, אוטומציה שיווקית, CRM עסקי קטן.  חסוך זמן בזמן שאתה מגדל את העסק שלך עם אוטומציה של מכירות. 

<strong style="color: #ffffff;"><a href="https://www.activecampaign.com" target="_blank" rel="noopener">Active Campaign Website ></a></strong>
תמיכה בקמפיין פעיל של MyWiFi >

השתמש באירועים

לגדל את הקהל שלך

הגדל את רשימת המנויים שלך לקמפיין פעיל מהר יותר מתמיד.

יעד מחדש

שלח באופן אוטומטי מיילים, הודעות SMS ו סינכרון עם Facebook.

הגעה ללקוחותיך

מיילים ההדק על פי דרישה או להוסיף משתמשים רצפי אוטומציה.

שילוב פעילות מבצעית עם MyWiFi

ראה מדוע הרשתות שלי Wifi הופכת את הפעילות לטובה יותר.
גלול למעלה